Frilans Finans-logotyp
Frilans Finans Tillgänglig i Google Play
HÄMTA

Jag jobbar på en byggarbetsplats, hur gör jag för att skaffa elektronisk personalliggare?

Det är byggherren, som bedriver byggverksamheten, som ansvarar för att registrera byggarbetsplatsen hos Skatteverket, arbetsplatsen tilldelas då ett ID-nummer. Detta ska göras redan innan verksamheten har påbörjats.

Du som egenanställd ska kontrollera om byggherren på den byggarbetsplats du är verksam använder elektronisk personalliggare och vilket system som används, därefter ska du meddela oss som underentreprenör om detta. Dina start och sluttider ska registreras i den personalliggare som din byggherre använder.  

 

  • Kontrollera om byggherren på den byggarbetsplats där du är verksam använder elektronisk personalliggare
  • Meddela byggherren att Frilans Finans ska registreras som underentreprenör
  • Meddela oss på Frilans Finans vilken elektronisk personalliggare som används och vilket ID din arbetsplats har via mail: info@frilansfinans.se eller telefon: 0771- 15 10 00
  • Samtliga in/ut-stämplingar ska registreras i vald personalliggare

 

 

Övriga frågor