Frilans Finans-logotyp
Frilans Finans Tillgänglig i Google Play
HÄMTA

Varför används personalliggare?

Kravet på elektroniska personalliggare för byggarbetsplatser gäller fr.om. 1:a januari 2016 i syfte att försöka motverka svartarbete och främja en sundare konkurrens i byggbranschen (Skatteverket, 2016). Kontroll och granskning av personalliggare utförda av Skatteverket kan förekomma.  

Övriga frågor