Ska jag skriva något avtal med Frilans Finans?

Du som egenanställd ingår avtal med oss på Frilans Finans genom att godkänna de generella villkoren och anställningsvillkoren vid faktureringstillfället. Utöver detta rekommenderar vi dig starkt att upprätta ett uppdragsavtal med din kund.

Rättigheter och skyldigheter mellan dig, kunden och Frilans Finans regleras i och med godkännande av de olika avtalen.

Övriga frågor