Skall jag skriva något avtal med Frilans Finans?

Du som egenanställd ingår avtal med oss på Frilans Finans genom att godkänna de allmänna villkoren och anställningsvillkoren vid fakturatillfället. Utöver detta rekommenderar vi dig att upprätta ett uppdragsavtal med din slutkund.

Rättigheter och skyldigheter mellan dig/er och Frilans Finans regleras i och med detta godkännande.

Övriga frågor