Tillfälligt förstärkt A-kassa på grund av Corona

Regeringen lanserade den 30 mars 2020 ytterligare ett stödpaket för att dämpa de negativa effekterna av Corona-viruset på den svenska arbetsmarknaden. Förslagen innebär en tillfällig lättnad kring villkoren för a-kassan samt en förhöjning av a-kassetaket. Vår samlade bedömning är att situationen inte innebär någon förbättring för dig såsom egenanställd.

Grundproblemet som kvarstår är att A-kassans handläggare ska enligt Lagen om arbetslöshetsförsäkring göra en samlad bedömning huruvida du såsom egenanställde är att betrakta som arbetstagare (rätt till ersättning), osjälvständig uppdragstagare (rätt till ersättning) eller självständig uppdragstagare (ej rätt till ersättning). Regeringen har konstaterat att lagen fungerar dåligt med dagens arbetsmarknad och tillsatte därför redan 2018 en utredning som har skall komma med förslag på förändringar. Det nu aviserade stödpaketet om tillfälligt förstärkt a-kassa innebär löser inte grundproblemet.

Det här känner vi till avseende de tillfälliga reglerna per idag den 1 april 2020. 
Dessa regeländringar nedan kan komma att vara tillämpliga för det fall att du som egenanställd är medlem i en a-kassa eller funderar på att bli medlem i en a-kassa.

  • En medlemsmånad räknas som fyra
    Varje medlemsmånad räknas som fyra månader under perioden mars-december 2020. Det betyder att du redan efter tre månaders medlemskap i a-kassan kan ha rätt till inkomstbaserad ersättning, upp till 80 procent av din tidigare lön. (I normala fall måste du ha varit medlem minst tolv månader)
  • Kravet på arbetad tid lättas upp
    I normala fall måste du arbeta ungefär halvtid i ett halvår för att ha rätt till ersättning från a-kassan. Nu räcker det om du har arbetat minst 60 timmar per kalendermånad under sex av de senaste tolv månaderna. Eller minst 40 timmar per kalendermånad och 420 timmar totalt under en sammanhängande period av sex månader.
  • Karensdagarna slopas
    Mellan den 30 mars 2020 och den 3 januari 2021 kan du få ersättning från a-kassan redan från den första arbetslösa dagen. I normala fall har du sex karensdagar utan ersättning innan du påbörjar en ny ersättningsperiod.

Övriga frågor