David Nielsen Brand- & Räddningskonsult

Frilans med viktig uppgift inom brand och räddning

 • Vem är du?

  Jag är en lekfull familjefar med glöd och själ för människor och dess olikheter. Jag har jobbat inom området Brand & Räddning hela mitt liv då jag växt upp på en brandstation (min pappa var brandmästare i Höganäs) för att sedan själv ta det vidare.

 • Vilket var ditt första Frilans Finans jobb?

  Det var att organisera och genomföra en ”användarträff” för inbjudna räddningstjänster i västra Sverige i syfte att inspirera dem att effektivisera insatser mot brand i byggnad. Så att de kan genomföra detta säkrare, effektivare och miljövänligare. Ca 60 man deltog från 15 räddningstjänster.

 • Vilket är det roligaste projekt du gjort?

  Utan tvekan en show/demo i Hannover i Tyskland 2015. Jag projekterade och genomförde en omfattande demo på en av världens största brand- och räddningsmässor. Vi byggde ett låtsashus som vi eldade i och gjorde insats med en mix av brandmän från Sverige, England och Australien. Vi körde två demos om dagen i en vecka med fullsatta läktare.

 • Vilket jobb fakturerade du senast?

  En befälsutbildning för räddningstjänsten i Trondheim/Norge där de fick inspiration och kunskap om att bli effektivare och säkrare då de släcker bränder i byggnad.

  (I skrivande stund på väg till Finland för en demo för finska kustbevakningen/armen/marinen.)

 • Vad är det roligaste med ditt yrke?

  Att läsa om en brand i tidningen där en räddningstjänst, som jag tidigare har coachat, lyckats med att effektivisera och begränsa en brand i en byggnad. Tro mig, man kan läsa ut det väl…

 • Vad gillar du med Frilans Finans?

  Inget krångel. Jag har oftast fakturerat färdigt redan innan jag hunnit hem från uppdragen!

 • Vad skulle kunna göra Frilans Finans ännu bättre?

  Arbeta på att göra fakturaverktyget bättre och mer användarvänligt. Speciellt för iPad. Det synkar inte helt bra där. Samt kunna ställa upp kostnader och poster lättare än bara löpande text på fakturan. T.ex. i celler och tabeller med format osv. För att speca upp en faktura bättre och snyggare behöver man kunna ha fler funktioner i ert fakturaverktyg.

  (Tack David, vi tar till oss din input! /Frilans Finans)