Frilans Finans

Fakturaverktyg

I vårt verktyg kan du skapa och skicka fakturor. Du kan enkelt ta betalt av dina kunder oavsett om det är via dator eller mobil.

Anpassat efter dig

Inget jobb är för litet eller stort hos oss. Genom att addera specificerade arbetsbeskrivningar eller göra avdrag för ROT/RUT kan du enkelt anpassa din faktura efter ditt behov.

Avdrag, semesterersättning och pension

Vi har smarta inbyggda funktioner som gör att du kan hantera dina pengar precis som du vill. Gör semesteravsättning, pensionsspara eller gör avdrag för resor m.m.

Kunnig support

Klientstöd hjälper dig gärna med alla typer av frågor via mail, chat, Sociala Media och telefon. Vi har personal som kan hjälpa dig på 7 olika språk och som har gedigen erfarenhet av ekonomi och löneadministration.

De vanligaste frågorna

Varför används personalliggare?

Kravet på elektroniska personalliggare för byggarbetsplatser gäller fr.om. 1:a januari 2016 i syfte att försöka motverka svartarbete och främja en sundare konkurrens i byggbranschen (Skatteverket, 2016). Kontroll och granskning av personalliggare utförda av Skatteverket kan…

Läs hela svaret

Jag jobbar på en byggarbetsplats, hur gör jag för att skaffa elektronisk personalliggare?

Det är byggherren, som bedriver byggverksamheten, som ansvarar för att registrera byggarbetsplatsen hos Skatteverket, arbetsplatsen tilldelas då ett ID-nummer. Detta ska göras redan innan verksamheten har påbörjats. Du som egenanställd ska kontrollera om byggherren på…

Läs hela svaret

Vad är en personalliggare?

En personalliggare beskrivs vara en förteckning över den samlade arbetskraften på en byggarbetsplats (Skatteverktet, 2016). Det är byggherren, som bedriver byggverksamhet, som enligt lag måste föra elektronisk personalliggare på daglig basis. I personalliggaren registreras all…

Läs hela svaret