Tips vid prissättning

Prissättning som frilansare – hur vet man att man sätter rätt pris?

För att få en initial uppfattning om hur mycket du ska fakturera som egenanställd kan det för det första vara bra att rådfråga andra i din bransch om vad de begär av sina uppdragsgivare. Om du är medlem i ett fackförbund kan du kontakta dem för lönestatistik.

Om du inte känner någon som arbetar i din bransch eller vill få en överblick kan du också använda dig av Statistiska centralbyråns (SCB) lönestatistik via knappen nedan. Här kan du söka på din yrkestitel och se månadslöner före skatt (bruttolön) uppräknade till heltid.

Bruttolönen avser en heltidstjänst (40 timmar/vecka) och man brukar räkna på ett snitt av 167 timmar/månad. Timlönen får du fram genom att dividera månadslönen med 167 (timlön = Bruttolön per månad/167).

För ett ungefärligt fakturavärde (arvode exkl. Frilans Finans avgift) kan bruttolönen multipliceras med en faktor på 1,45. Använd gärna kalkylatorn eller fakturaverktyget för en mer detaljerad beräkning.

Till SCB:s lönesök →

 

Saker att tänka på

Tänk igenom dina kostnader
Ta höjd för dina fasta- och rörliga kostnader (lokalhyra, utrustning, mobilabonnemang, dator) när du prissätter dina uppdrag. För en del omkostnader kan du som egenanställd via Frilans Finans göra avdrag – läs mer om hur det fungerar här.

Timarvode eller fast pris?
Ett fast pris är i regel fördelaktigt för kunden som får bättre kontroll över sina kostnader. Det gäller dock att man som frilansare eller konsult är tydlig med vad som ingår i priset. Med det sagt finns det tillfällen då timpris kan vara både enklare och mer lönsamt, exempelvis i början av ett samarbete.

Uppdragets längd
Har du ett kortare uppdrag bör du kunna ta ett högre pris jämfört med ett som är längre. Har du ett längre uppdrag är det även en god idé att ha med en längre uppsägningstid i uppdragsavtalet mot att du kan ge ett förmånligare pris.

Erfarenhet spelar roll
Mer erfarenhet och kunskap inom ett visst område kan motivera en högre prissättning. Våga ta betalt för ditt uppdrag utifrån din kompetens!

Ha rätt ingångsvärden – be om en tydlig brief
Säkerställ att du har en tydlig uppfattning om vilka arbetsuppgifter och vilken tidsåtgång som uppdraget omfattar innan du förhandlar om priset. Det underlättar om uppdraget växer och det finns behov av att revidera prissättningen.

Pris beroende på kund och efterfrågan
Vid tidpunkter då efterfrågan på dina tjänster är större finns det möjlighet att sätta ett högre pris. Detsamma gäller om uppdragsgivaren önskar en snabbare leverans.

Uppdragsavtal och föranmälan
Vi rekommenderar dig att upprätta ett uppdragsavtal med Uppdragsgivaren för att minimera missförstånd kring uppdraget. Du hittar vårt standardavtal under Mina sidor. Uppdragsavtalet upprättas mellan Frilans Finans (din arbetsgivare) och Uppdragsgivaren.

Vi ber dig även att föranmäla ditt uppdrag i fakturaverktyget. Genom att föranmäla ditt arbete har vi större möjlighet att i god tid kontrollera att ditt arbete täcks av våra försäkringar. Dessutom underlättar det vid handläggning av sjuklön och vid anmälan av eventuella arbetsskador till Försäkringskassan m.m.

Tips vid förhandling:

  • Var förberedd, försök ta reda på vad din kommande uppdragsgivare värderar högst. Har du de kompetenser och färdigheter som motsvarar förväntningarna då har du ett bra utgångsläge. Har du inte du inte det behöver du vara förberedd på att hamna i en situation där du tvingas pressa ner ditt pris.
  • Lyssna till vad din kund behöver och värderar högst i ett framtida samarbete under ert möte. Ställ relevanta frågor så att kunden förstår att du är kompetent inom ditt område. Bekräfta och beskriv tydligt vilket värde du kan tillföra och de referensuppdrag du haft som bekräftar din förmåga att leverera en bra tjänst.
  • Undvik att tala pris så långt som möjligt, lär känna din uppdragsgivare, skapa en relation och få denne att känna sig bekväm med dig. Tänk att mötet övergår till att handla om detaljer som om ni redan börjat ett samarbete.
  • Sammanfatta vad kunden efterfrågat och hur du kan leva upp till detta och hur mycket det skulle kosta för kunden att få just din hjälp, var proaktiv och presentera ditt pris först. Prutmån finns baserat på uppdragets längd mm (se ovan). Det kan kännas tufft att förhandla om sig själv men var trevlig och stå på dig – du är unik!

Förhandlingsjouren - hjälp vid förhandling av uppdrag

Upplever du att det är svårt att veta vilken ersättning och vilka villkor du ska begära för ditt uppdrag? Då är du välkommen att kontakta våra handläggare i Förhandlingsjouren som kan sköta förhandlingen med uppdragsgivaren.

Förhandlingsjouren är till för dig som önskar att någon träder in och förhandlar uppdrag för din räkning. I samarbete med vår juristavdelning hjälper våra upphandlare dig med att begära rätt ersättning och skäliga villkor för ditt uppdrag.

 

Till Förhandlingsjouren →