Frilans Finans-logotyp
Frilans Finans Tillgänglig i Google Play
HÄMTA

Vad innebär kollektivavtalet för mig som egenanställd?

Införandet av kollektivavtalet mellan Säljarnas och Frilans Finans kommer att ge dig som egenanställd ytterligare trygghet utöver de försäkringar och avtal som redan gäller idag, utan att det påverkar din rätt att styra över ditt eget arbete.

Kollektivavtalet innebär en lägsta skälig timlön för att arbeta som egenanställd arbetstagare. Detta för att garantera att samtliga egenanställda alltid ska arbeta under skäliga villkor. Dessutom kommer Frilans Finans automatiskt att sätta av sparande till din tjänstepension för dig mellan 25-65 år varje gång du fakturerar, detta för att din pension (när det är dags för det) inte kraftigt ska avvika från den lön du fått i arbetslivet. Om du redan sätter av till tjänstepension förändras ingenting.

Övriga frågor