Frilans Finans-logotyp
Frilans Finans Tillgänglig i Google Play
HÄMTA

Arbetsmiljö och försäkringar

Trygg som frilansare

Som frilansare eller konsult har du friheten att styra över ditt arbetsliv. En viktig del är att vara rätt försäkrad och ha god arbetsmiljö. När du arbetar via Frilans Finans ingår alltid försäkringar och pensionsavsättning. En del av vårt uppdrag som organisation är att bidra till ett ekonomiskt och socialt hållbart arbetsliv för dig som jobbar uppdragsbaserat. Vi arbetar aktivt för att säkerställa att dina arbetsvillkor skapar förutsättningar för en god hälsa och en meningsfull tillvaro genom hela ditt yrkesliv.

Din trygghet är vårt uppdrag

Om arbetsmiljö

Som egenanställd arbetstagare ska du känna dig trygg i din arbetssituation. Vi arbetar aktivt med såväl förebyggande som efterhjälpande med arbetsmiljöfrågor för att skapa en god och säker fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö. Frilans Finans som arbetsgivare, du som egenanställd arbetstagare och din/vår uppdragsgivare delar ansvaret för att säkerställa en trygg arbetsmiljö.

Om kollektivavtal

I Frilans Finans uppdrag ingår att vi som organisation ska verka för att främja ditt arbete som egenanställd arbetstagare och bidra till ett ekonomiskt och socialt hållbart arbetsliv. Vår strävan mot ett hållbart arbetsliv formaliseras och regleras genom ett kollektivavtal med det politiskt oberoende fackförbundet Säljarnas Riksförbund, där du som egenanställd arbetstagare skyddas från att arbeta under oskäliga villkor.

Om tjänstepension

Tjänstepension är en viktig del av din framtida pension. Frilans Finans sätter automatiskt av sparande till tjänstepensionen för dig mellan 25–66 år varje gång du fakturerar. Detta för att säkerställa att du, när det väl är dags, har en god pension. Frilans Finans betalar in beloppet till SPP Pension & Försäkring AB (publ) varje månad. Värdet på din försäkring bygger upp din tjänstepension och du får möjlighet till avkastning och tillväxt på kapitalet.

Trygghet för för dig säkerställd av oss

Heltäckande försäkring
Heltäckande försäkring
Kollektivavtal
Kollektivavtal
Personlig service
Personlig service
Rapportering och uppföljning av olyckor
Rapportering och uppföljning av olyckor

Rapportera olycka och tillbud

Om olyckan är framme är det viktigt att denna rapporteras och utreds så att nödvändiga åtgärder kan vidtas och eventuella arbetsmiljörisker lokaliseras. Även tillbud, en händelse som kunde ha lett till skada eller ohälsa ska du rapportera i förebyggande syfte. Fyll i nedanstående blankett, och beskriv händelsen som inträffat noggrant. Blanketten ska skyndsamt efter att händelsen inträffat mejlas till info@frilansfinans.se eller postas till:

Frilans Finans Sverige AB
Dag Hammarskölds Väg 13

Rapportera olycka eller tillbud

Trygghet från första dagen försäkring ingår alltid

Basförsäkring

När du arbetar via Frilans Finans omfattas du av ett kraftigt försäkringsskydd bestående av en olycksfall och ansvarsförsäkring som skyddar dig om olyckan skulle vara framme. Olycksfallsförsäkringen gäller för alla egenanställda med anställningsavtal hos Frilans Finans. Försäkringen ersätter invaliditet vid olycksfall med upp till 20 prisbasbelopp (856 000 kr).

Kollektivavtalade försäkringar

Utöver tjänstepension tillkommer vid regelbunden fakturering – i och med kollektivavtalet Frilans Finans tecknat med Säljarnas Riksförbund – en grundläggande sjukförsäkring. Detta fungerar som ett komplement till ersättningen från Försäkringskassan vid långvarig sjukdom. En särskild försäkring kallad Personskydd och Comeback ingår också automatiskt för alla med sjukförsäkring.

Tjänstereseförsäkring

Försäkring gäller för avbokning av resa på grund av egen eller anhörigs sjukdom, olycksfall eller dödsfall samt vid annan plötslig och oförutsedd händelse som gör att man måste ställa in resan. Försäkringen ersätter kostnader för avbeställning av resan och biljett. Detta skydd ingår inte alltid i kortförsäkringar och hemförsäkringar.

Jämställdhet och mångfald

Frilans finans arbetar för att främja jämställdhet och mångfald. Vår jämställdhetspolicy är framtagen för att främja en jämn relation mellan kvinnor och män, och betona att alla oavsett kön ska ha samma rättigheter och möjligheter. Frilans Finans mångfaldspolicy understryker det faktum att alla ska vara välkomna, oberoende av kön, nationalitet, social bakgrund, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder mm.

Vanliga frågor

Har jag rätt till A-kassa om jag fakturerar genom Frilans Finans?

Du har rätt till ersättning från din a-kassa om du uppfyller villkoren i Lagen om arbetslöshetsförsäkring.

De villkor som du skall uppfylla är bland annat lagens definition av arbetstagare eller osjälvständig uppdragstagare. Frilans Finans bedömning är att i egenskap av egenanställd skall du i första hand betraktas som arbetstagare och i andra hand som osjälvständig uppdragstagare och därmed likställas med en arbetstagare i arbetslöshetsförsäkringen.

Vi hjälper dig gärna med att fylla i blanketter och andra frågeformulär från din a-kassa. Innan kontakt sker med din a-kassa rekommenderar vi dig att kontakta Frilans Finans handläggare för information och råd.

Hur yrkar jag avdrag för kostnader?

Du yrkar avdrag för kostnader direkt från fakturasumman och behöver alltså inte betala dessa med skattade pengar. När man har med någon form av skattefri ersättning (reseersättning, traktamente eller avdrag) på sin faktura så medför det att den lönegrundande delen för fakturan minskar men det totalt utbetalda beloppet ökar. Detta grundar sig i att för det avdrag som du yrkar så betalas det ingen skatt eller sociala avgifter och således blir inkomsten inte lönegrundande.

Exempel: du har gjort en överenskommelse med kund om att du ska få en ersättning på 1000 kr för utförd tjänst. Du har kostnader på 200 kr. Du skattar således alltså endast på 800 kr. Kostnaden för de 200 kr betalar vi direkt till dig mot inskickat godkänt kvitto. Om du ska få tillbaka hela summan för ditt avdrag så behöver du, förutom att lägga in detta som ett avdrag, även addera summan för utlägget på fakturabeloppet då avdragen enbart blir en skattefri del av ditt fakturerade belopp. Kostnader matas in i fakturaverktyget, faktura del 2, som du når via knappen ”Skapa faktura” som du finner i inloggat läge. För ytterligare information se vår Avdragsguide

Hur beräknar Frilans Finans min lön?

Du kan enkelt ta del av beräkningen genom att använda dig av Kalkylatorn på startsidan. Skriv in beloppet du önskar fakturera under “Fakturabelopp”, alternativt den lön du vill få utbetalt under “Lön på ditt konto”. 

 

Läs fler frågor och svar →

Kontakta oss

Ditt välmående är vår vardag. Klicka på knappen nedan för att komma i kontakt med oss.
Kontakta oss