Att tänka på: din roll som egenanställd/arbetstagare

Vid skapandet av ditt arbetsunderlag (Skapa faktura-applikationen) godkänner du ”avtal om allmän visstidsanställning” med Frilans Finans, ett avtal där det faktiska anställningsförhållandet med dig som arbetstagare (anställd eller egenanställd) och Frilans Finans som arbetsgivare.

För att din A-kassa ska kunna göra en korrekt bedömning av dig som arbetstagare så är följande punkter viktiga.

Föranmäl alltid dina arbeten, i den mån det är möjligt.

Utväxla uppdragsavtal (mellan Frilans Finans och uppdragsgivare, den part du utför arbete hos), i den mån det är möjligt.

För att vara tydlig mot din handläggare på A-kassan så tänk på att du i arbetsrättslig mening är anställd och undvik därför ord eller företagarbegrepp såsom t ex faktura, kund, sköter mig själv etc.

Övriga frågor