Avdragsguide

Samtliga underlag du önskar yrka avdrag för ska skickas till Frilans Finans. Om originalunderlaget är elektroniskt kan detta mailas till: avdrag@frilansfinans.se. Är originalunderlaget i fysisk form ska detta skickas via post till:

Frilans Finans Sverige AB
Dag Hammarskjölds Väg 13
752 37 Uppsala

Har du ett fysiskt kvitto som inte överstiger ett totalbelopp på 2000 kr kan du fota eller skanna kvittot och maila till oss. Observera att du är skyldig att spara originalkvittot i tre år för att kunna uppvisa vid en eventuell revision.

Underlag i form av en faktura som överstiger 2000 kr ska vara ställd till Frilans Finans med dig som referens och betald i förskott om inget annat överenskommits. Kontakta gärna Klientstöd om du har frågor kring detta.

Vi rekommenderar dig att ta del av nedanstående dokument för mer information:

Avdragsguide

 

 

Övriga frågor