Avdragsguide

Samtliga underlag du önskar yrka avdrag för ska skickas till Frilans Finans. Om originalunderlaget är elektroniskt kan detta mailas till: avdrag@frilansfinans.se. Är originalunderlaget i fysisk form ska detta skickas via post till:

Frilans Finans Sverige AB
Dag Hammarskölds Väg 13
752 37 Uppsala

Vi rekommenderar dig att ta del av nedanstående dokument för mer information:

Avdragsguide

 

 

Övriga frågor