Frilans Finans-logotyp
Frilans Finans Tillgänglig i Google Play
HÄMTA

Avdragsguide

Samtliga underlag du önskar yrka avdrag för ska Frilans Finans ta del av. Du bifogar dessa underlag direkt i fakturaverktyget när du skapar fakturan och registrerar dina avdrag.

Är originalunderlaget i fysisk form och överstiger 2000 kr ska detta skickas via post till:
Frilans Finans Sverige AB
Dag Hammarskjölds Väg 13
752 37 Uppsala

Har du ett fysiskt kvitto som inte överstiger ett totalbelopp på 2000 kr kan du fota eller skanna kvittot och bifoga filen direkt i fakturaverktyget. Observera att du ska spara originalkvittot i tre år för att kunna uppvisa vid en eventuell revision.

Underlag i form av en faktura som överstiger 2000 kr (med undantag fakturor som avser hyra) ska vara ställd till Frilans Finans med dig som referens och betald i förskott om inget annat överenskommits. Kontakta gärna Klientstöd om du har frågor kring detta.

Vi rekommenderar dig att ta del av nedanstående dokument för mer information:

Avdragsguide

Expense guide

Övriga frågor