Frilans Finans-logotyp
Frilans Finans Tillgänglig i Google Play
HÄMTA

Får jag yrka avdrag för resor?

Ja, så länge dessa ligger i direkt anslutning till dina fakturerade arbetsdatum. Det innebär att avresedatum måste ske 1-2 dagar innan eller efter fakturerade arbetsdatum. Om du rest med egen bil så ska du dock inte lägga in detta som avdrag, utan som reseersättning. Då har du rätt till skattefri ersättning om 25 SEK/mil. Observera att du bara kan yrka reseersättning för resor som inte gått till och från ditt ordinarie tjänsteställe. Med ordinarie tjänsteställe menas den plats där du utför merparten av ditt uppdrag, som t.ex. uppdragsgivarens eller kundens lokal, kontor eller verkstad.

Om du yrkar reseersättning för resor i tjänsten behöver du kunna uppvisa reseräkning. Använd gärna vår mall för reseräkning och maila underlaget till info@frilansfinans.se i samband med skapandet av din faktura.

Övriga frågor