Har jag rätt till A-kassa om jag nyttjar Frilans Finans?

Ja, du har rätt till ersättning från din A-kassa enligt Lagen om Arbetslöshetsförsäkring, förutsatt att du uppfyller villkoren i arbetslöshetsförsäkringen,

De villkor som du skall uppfylla är lagens definition utav en arbetstagare eller osjälvständig uppdragstagare. I egenskap av egenanställd skall du under inga omständigheter anses som företagare eller självständig uppdragstagare.

Vi hjälper dig gärna med att fylla i blanketter och andra frågeformulär från din A-kassa. Innan kontakt sker med din A-Kassa rekommenderar vi dig alltid att kontakta Administrationen på Frilans Finans för information och råd, så att du vet hur du bör agera.

Frilans Finans tillämpar Egenanställningsföretagens Branschorganisations, egenanstallning.org samlade bedömning; egenanställd i kombination med A-Kassa. Läs mer nedan.

Övriga frågor