Hur beräknar Frilans Finans min lön?

Du kan enkelt ta del av beräkningen genom att använda dig av Kalkylatorn på frilansfinans.se’s första sida. Använd markören för att reglera fakturabeloppet du önskar fakturera din kund, alternativt utgå ifrån den lön du vill få utbetalad.

Här nedan följer ett exempel baserat på ett fakturabelopp om 40 000 kr (ex moms).

Fakturabelopp inkl. moms 50 000 kr
Moms -10 000 kr
Fakturabelopp exkl. moms 40 000 kr
Avgift till Frilans Finans 6% -2 400 kr
Sociala avgifter -8 989 kr
Bruttlön inkl semesterersättning 28 611 kr
Skatteavdrag -8 583 kr

Nettlön inkl semesterersättning 20 000 kr

 

Övriga frågor