Frilans Finans-logotyp
Frilans Finans Tillgänglig i Google Play
HÄMTA

Hur fyller jag i uppdragsavtalet?

Fyll i följande information i avtalsmallen:

  1. Din kunds namn och kontaktuppgifter överst på första sidan.

  2. Ditt namn i punkt 1.

  3. Uppdragstiden i punkt 2.

  4. Uppdragsbeskrivningen i punkt 3. Beskriv ditt uppdrag och uppdragets omfattning, till exempel den minsta beräknade arbetstiden, arbetsuppgifter, befattning, eventuella bilagor osv.

  5. Ersättningen i punkt 4.

    Skicka sedan avtalet för granskning till Frilans Finans avtalsgrupp, avtal@frilansfinans.se, tillsammans med kontaktuppgifter till uppdragsgivaren. Handläggarna granskar avtalet och kontaktar uppdragsgivaren för att stämma av villkoren.

    När avtalet är granskat och parterna är överens signeras avtalet digitalt via vår digitala signeringstjänst Oneflow (eller kundens egen signeringstjänst). Frilans Finans och uppdragsgivaren får varsitt exemplar och en kopia skickas till dig för kännedom.

Övriga frågor