Hur fyller jag i avtalsmallen?

1. Fyll i följande information i avtalsmallen:
– Din kunds kontaktuppgifter överst på första sidan.
– Ditt namn i punkt 1.
– Uppdragstiden i punkt 2.
– Uppdragsbeskrivningen i punkt 3 (beskriv ditt uppdrag och uppdragets omfattning, t.ex den minsta beräknade arbetstiden).
– Ersättningen i punkt 4.
– Eventuella övriga villkor i punkt 13.

2. Skriv ut (två exemplar) eller mejla uppdragsavtalet till Frilans Finans som säkerställer att uppdragsavtalet har goda villkor. Frilans Finans kan även hantera avtal via Scrive. En person med rätt att signera skriftliga avtal i Frilans Finans namn signerar uppdragsavtalet och skickar till uppdragsgivaren.

3. Uppdragsgivaren skickar tillbaka ett signerat exemplar till Frilans Finans Sverige AB.

Övriga frågor