Hur redigerar jag min faktura, innan den hunnit behandlas?

Gå in under ”Min fakturahistorik”. Om en penna visas till höger om din faktura kan du redigera innehållet. Spara sedan dina ändringar. Visas istället ett hänglås är fakturan låst pga. att den håller på att behandlas av en administratör.

Övriga frågor