Frilans Finans-logotyp
Frilans Finans Tillgänglig i Google Play
HÄMTA

Kan jag ångra mig?

I grunden så är pengarna låsta i en tjänstepensionsförsäkring till dess utbetalning sker. Utifrån nuvarande regler kan du påbörja utbetalningen tidigast från 55 år och under minst en femårsperiod. Vissa undantag finns och behöver kontrolleras för individuellt.

Övriga frågor