Kan jag ångra mig?

I grunden så är pengarna låsta i en tjänstepensionsförsäkring till dess utbetalning sker. Du kan påbörja utbetalningen tidigast från 55 år och under minst en femårsperiod. Vissa undantag finns och behöver kontrolleras för individuellt.

Övriga frågor