Kan jag fakturera via Frilans Finans trots att jag har betalningsanmärkningar?

Du är alltid välkommen att fakturera via Frilans Finans. Enda skillnaden jämfört med om du inte har betalningsanmärkningar är att din lön utbetalas först när kunden fullgjort sin betalning till Frilans Finans.

Övriga frågor