Kan jag höja min avsättning till tjänstepension?

Ja. Du kan välja att avstå mer lön idag till förmån för din tjänstepension. Frilans Finans har en avsättning om 4,5% av lönen som standard. 

Om du önskar utöka din avsättning till tjänstepension gör du detta under inställningar. Om du väljer detta sker ett utökat bruttolöneavdrag och Frilans Finans betalar in en högre premie till din tjänstepensionsförsäkring. För de flesta är en nivå utöver standard aktuellt först om du har en lön betydligt över cirka sek 45 000 per månad över hela året.

Övriga frågor