Frilans Finans-logotyp
Frilans Finans Tillgänglig i Google Play
HÄMTA

Behåller jag upphovsrätten till mina verk om jag är egenanställd?

I anställningsförhållanden är standardförfarandet att de arbetsresultat som produceras inom anställningen tillfaller arbetsgivaren. Vi märker en ökad efterfrågan från våra kunder att reglera immaterialrättsliga frågor i de uppdragsavtal som ligger till grund för det arbete som de egenanställda utför genom vår plattform. För att kunna efterleva de krav som ställs på oss behöver vi i vår tur reglera denna fråga gentemot våra egenanställda. Därför har vi infört skrivelser om arbetsresultat och immateriella rättigheter i såväl anställningsavtalet som i de generella arbetsvillkoren.

De immateriella rättigheterna kan dock fortfarande tillskrivas den egenanställde i separat överenskommelse mellan den egenanställde och Frilans Finans, i de fall det inte finns något avtal med kunden om att rättigheterna skall tillfalla kunden efter avslutat uppdrag. Frilans Finans har inget intresse av att förvärva immateriella rättigheter i andra fall än då vi är skyldiga att överföra rättigheterna till kunden. Om du som egenanställd vill teckna en separat överenskommelse om att du fortsatt skall ha rättigheterna till ditt verk är du välkommen att kontakta avtal@frilansfinans.se, så upprättar vi ett särskilt avtal med dig kring detta.

Övriga frågor