Behåller jag upphovsrätten till mina verk om jag är egenanställd?

Som egenanställd inom de kreativa näringarna gör du inte avkall på din upphovsrätt när du använder dig av Frilans Finans tjänster. Upphovsrätten för ditt konstnärliga, litterära eller artistiska verk tillfaller alltid dig som Upphovsman.

Frilans Finans gör inga rättighetsanspråk gällande Upphovsmannens materiella och immateriella upphovsrättsskyddade verk och vi äger därmed inte heller rätt att själva nyttja verken varken för marknadsföring eller för egen försäljning utan skriftligt godkännande från dig som Upphovsman.

Använd gärna vårt Tilläggsavtal gällande upplåtelse av försäljningsrättigheter för konstnärliga, litterära och artistiska verk till de allmänna villkoren. Som egenanställd inom de kreativa näringarna kan du alltid känna dig trygg med att rättigheterna för ditt skapade verk tillfaller dig som Upphovsman förutsatt att du inte har avtalat annat med din kund.

Övriga frågor