Vad innebär utökad tjänstepension?

Du väljer att avstå mer lön idag till förmån för din tjänstepension. Frilans Finans har sedan tidigare en avsättning om 4,5% av lönen som standard om du väljer tjänstepension. Om du i fakturaverktyget väljer en högre avsättning till din tjänstepension sker ett bruttolöneavdrag och Frilans Finans betalar in en högre premie till din tjänstepensionsförsäkring. För de flesta är en nivå utöver standard aktuellt först om du har en lön betydligt över cirka sek 45 000 per månad över hela året.

Övriga frågor