Varför är tjänstepension bra?

Din totala pension innehåller vanligen flera delar. Den statliga allmänna pensionen, tjänstepension som din arbetsgivare avsätter och eventuellt privat sparande. För många utgör tjänstepensionen en mycket viktig del och står ofta för 25–50% av din totala pension. Ungefär 90% av Sveriges anställda har tjänstepension betald av sin arbetsgivare.

Hos Frilans Finans väljer du själv om vill avsätta till din pension genom att idag avstå från lön. När du skapar din faktura väljer du om du vill ha tjänstepension. Du kan välja standard eller en högre nivå om du önskar.

Övriga frågor