Frilans Finans-logotyp
Frilans Finans Tillgänglig i Google Play
HÄMTA

Vilka skattekonsekvenser får detta?

På avsättningar till tjänstepension betalas särskild löneskatt (SLS) om 24,26%. På lön betalas för de flesta arbetsgivaravgifter om 31,42%. Nettoskillnaden kommer dig som egenanställd till gagn i form av en högre pensionspremie. Sek 1000 i bruttolön blir istället sek 1057 till pensionen. Du får alltså mer avsatt till pension än om du skulle ta ut det som lön.

Avkastningsskatten, dvs. den löpande skatten på sparandet i tjänstepension är lägre än andra sparformer, exempelvis investeringssparkonto och kapitalförsäkring.

Om du har en inkomst så du behöver betala statlig inkomstskatt så leder en högre avsättning till tjänstepension att du betalar mindre i statlig skatt idag. Du betalar inkomstskatt när pensionen betalas ut. Har du vid pension en lägre inkomst än du har lön idag så kan detta innebära att du totalt får behålla mer.

Övriga frågor