Frilans Finans-logotyp
Frilans Finans Tillgänglig i Google Play
HÄMTA

Kundcase Complyit

I många branscher stiger behovet av flexibilitet och anpassningsförmåga.
Iris Lindholm, HR-specialist på Complyit, belyser vikten av uppdragsbaserad arbetskraft:
– Det är en win/win-situation där de större bolagen kan lära sig nytt och de mindre bolagen kan få tillgång till erfarenheter, säger hon.

I en ständigt föränderlig värld ser allt fler företag uppdragsbaserad arbetskraft som en lösning på osäkerheten.

Detta tillvägagångssätt har exempelvis blivit allt vanligare inom life science-branschen, en sektor som hamnade i skottgluggen när världen febrilt sökte efter ett vaccin mot covid-19.

– Efter pandemin har mycket nytt kapital nått mängder av nya läkemedelskandidater och medicintekniska innovationer. Mycket av detta kommer vid någon tidpunkt att gagna stora delar av mänskligheten, säger Iris Lindholm, HR-specialist på Complyit.

För Complyit handlar det dock om mer än att bara möta marknadens behov. Företaget ser människan och relationerna som kärnan i allt de gör.

– Utan relationer och social kompetens kommer man inte så långt. Lyhördhet, respekt, medmänsklighet och äkta vilja att göra bättre är ledord för oss. Sedan får det gärna vara lite knorr på det också – gärna i rosa och med finess.

Iris Lindholm konstaterar att marknadens krav och behov ändras konstant, och som svar på detta har uppdragsbaserad arbetskraft blivit ett centralt verktyg.

– Vi ser tydliga beteendemönster som driver efterfrågan på uppdragsbaserat arbete. Vi kliver in när vissa läkemedel behöver skala upp sin produktion och distribution inom kort, eller när nya innovationer kräver specifik regulatorisk expertis för att nå marknaden. Många bolag saknar helt enkelt den inhouse-kapaciteten eller kompetensen, och här hjälper vi till och gör det möjligt.

Iris Lindholm, HR-specialist på Complyit.

”Värdesätter trygghet, hållbarhet och smidighet”

Vid sidan av detta drivs Complyit:s val av en djupare insikt om branschens specifika behov.

– Den typ av kompetens som våra kunder behöver är ibland väldigt nischad eller smal. Ofta sitter den fast hos olika aktörer, där det inte ens finns en konkurrenssituation.

Branschen står inför en utmaning där tillgänglighet och spridning av specialiserad kunskap är avgörande för innovation och framsteg.

– Sverige behöver frigöra den här typen av kompetens så att den även kan gagna mindre bolag, start-ups och aktörer som inte har tillgång till den eller råd att rekrytera. Det är en win/win-situation där de större bolagen kan lära sig nytt och de mindre bolagen kan få tillgång till erfarenheter.

För Complyit är det inte bara viktigt vilken kompetens man tar in, utan också hur man tar in den. Därför väljer de att samarbeta med Frilans Finans när det kommer till att anlita egenanställda, eftersom företaget värdesätter trygghet, hållbarhet och smidighet.

– Vi ställer samma krav på oss själva som våra kunder gör på oss. Det är avgörande att de vi samarbetar med delar dessa värderingar och rättigheter, avslutar Iris Lindholm.

EXTERN LÄNK: Så enkelt kan du få tag i rätt arbetskraft med Frilans Finans

Se fler kundcase