Frilans Finans-logotyp
Frilans Finans Tillgänglig i Google Play
HÄMTA

Kundcase Sales Only

Den svenska arbetsmarknaden möter oförutsägbara ekonomiska utmaningar – och behovet av en flexibel och expertisdriven arbetskraft växer.
Uppdragsbaserat arbete har blivit en allt starkare trend inom försäljningssektorn.

– Det har skett en attitydförändring under och efter pandemin, säger Viktor Hernborg, affärsområdeschef på SalesOnly.

I en alltmer oförutsägbar ekonomi blir snabb anpassning av arbetskraften allt viktigare på den svenska arbetsmarknaden.

Uppdragsbaserad arbetskraft, en modell som kombinerar flexibilitet med expertis, står i fokus för denna omvandling.

– Försäljning är en av de svåraste nischerna inom rekrytering – och samtidigt helt avgörande för att bygga framgångsrika företag, säger Viktor Hernborg, affärsområdeschef på SalesOnly, ett ledande rekryterings- och interimsföretag inom försäljningssektorn med Nordens största kandidatnätverk.

Enligt honom genomgår många företag en översyn av sina försäljningsorganisationer, med ett växande behov av nya typer av försäljningschefer, säljare och strategier.

– Framtidens försäljning kräver framtidens säljare. För att nå dina affärsmål behöver du rekrytera eller hyra in säljare som har förmåga och kapacitet att anpassa och utveckla säljstrategier. Med en forskningsbaserad rekrytering eller interimstjänst får du de verktyg du behöver för att hitta de säljare och försäljningschefer som bidrar till att utveckla verksamheten och skapa resultat.

Viktor Hernborg lyfter även fram vikten av att stödja de som är nya som egenanställda, vilket har blivit en viktig del av deras tjänsteutbud:

– Vårt samarbete med Frilans Finans ger oss flexibiliteten vi behöver när vi tillsätter nya konsulter som inte har eget företag och är ovana vid att jobba som egenanställda. Frilanstjänster kompletterar vår tjänst och erbjuder ovana konsulter en stabilitet och trygghet som många gånger blir avgörande för att de ska våga ta steget fullt ut och bli egenanställda.

En skiftning i attityd

Viktor Hernborg har under flera år sett en skiftning i attityd och beteendemönster hos kunder och på marknaden där ett växande intresse för uppdragsbaserat konsultarbete har gjort att man har öppnat upp för den typen av lösningar i allt högre grad.

– Framförallt ser vi ett ökat intresse på marknaden för att hyra in försäljningschefer på interimsbasis, med en bakgrund inom förändringsledning som kan hjälpa företagen på både en operativ och strategisk nivå. Oftast handlar det om att skapa snabba säljresultat i närtid, samtidigt som man skapar en ny, mer proaktiv, uppsökande och kostnadseffektiv försäljningsorganisation, säger Viktor Hernborg.

Utöver det har digitaliseringen underlättat för mer flexibla arbetsförhållanden och möjliggjort distansarbete från olika platser.

– Dessutom har många skickliga säljare och försäljningschefer insett sitt attraktionsvärde på marknaden. I dag vet de hur de kan dra fördel av att arbeta uppdragsbaserat som konsulter.

Växande trend

SalesOnlys fokus på att erbjuda interimskonsulter inom försäljning svarar mot en växande trend bland försäljningsorganisationer att tillfälligt stärka sin kompetens.

– Från att ha varit förhållandevis skeptiska inför tanken på att hyra in säljkompetens har många försäljningschefer i Sverige börjat se fördelarna i att kunna förstärka sin försäljningsorganisation, snabbt, flexibelt och tidsbegränsat.

När det gäller tryggheten som kollektivavtalen erbjuder de egenanställda genom Frilans Finans, understryker Viktor Hernborg dess betydelse:

– Det är en avgörande faktor för våra kunder och ofta ett krav för att de ska välja att anlita egenanställda genom oss.

Hur ser du på de potentiella fördelarna med snabbare rekrytering, kortare startsträcka och minskad byråkrati när det gäller att anlita uppdragsbaserade arbetstagare?

– Vår usp är snabb och flexibel förstärkning via interimskonsulter eller ”hyrköp”. Vi kan leverera självgående säljkompetens på så kort tid som fem till tio arbetsdagar. När vi väl får en beställning från kunden kan vi gå ut med en förfrågan i nätverket samma dag.

EXTERN LÄNK: Så enkelt kan du få tag i rätt arbetskraft med Frilans Finans

Se fler kundcase