Together - ett lojalitetsprogram

Genom att alla egenanställda delar på redovisningsekonomer, revisorer, skattejurister, arbetsrättsjurister och administration har alla tillgång till det stora företagets resurser men till en bråkdel av den faktiska kostnaden. Att dela är effektivt såväl ekonomiskt och socialt som ekologiskt. Att samverka på detta sätt, som egenanställda arbetstagare gör hos Frilans Finans, definieras som delningsekonomi. Man kan säga att vi delar på ett företag tillsammans istället för att alla har varsitt.

Nu är vi 147 000 egenanställda arbetstagare som fakturerar för 1.5 miljarder årligen vilket resulterat i att organisationen vuxit så pass mycket att det finns utrymme att ge tillbaka till er som är med på resan. Vi gör det genom att instifta ett lojalitetsprogram vi valt att kalla Together.

Namnet Together kommer från att vi alla tillsammans delar på Frilans Finans. Namnen på de olika nivåerna symboliserar att vi tillsammans skapar en grund för att förverkliga enskilda människors högt flygande drömmar.

Hos oss samlar du poäng på varje faktura

När du fakturerar genom Frilans Finans samlar du automatiskt poäng i vårt lojalitetsprogram Together. I takt med att du samlar poäng sänks Frilans Finans avgift. Ytterligare en anledning att organisera din egenanställning genom oss.

Skapa konto

Övrigt om lojalitetsprogrammet

  • Dina poäng är nivågrundnande 24 månader. Det innebär att poäng från en faktura 2022-01-01 inte längre är nivågrundnande 2024-01-01
  • Eventuell rabatt på Frilans Finans administrationskostnad dras av automatiskt
  • Om du fakturerar i t.ex. Euro beräknas dina poäng utifrån beloppet i svenska kronor
  • Du hittar alla nivåer och dina samlade poäng under “Mina sidor” – “Samlade poäng” när du är inloggad