Frilans Finans-logotyp
Frilans Finans Tillgänglig i Google Play
HÄMTA

Trygg med Frilans Finans

Basförsäkringar ingår alltid

Vi vill att du alltid ska veta att du är trygg och inte behöva fundera över försäkringar. Du som egenanställd arbetstagare hos Frilans Finans har alltid ett bra grundskydd när du arbetar. Ta del av vilka försäkringar du omfattas av nedan. Om du har ett behov av en individanpassad försäkring som inte är en del av grundskyddet så kontakta oss.

När du arbetar via Frilans Finans omfattas du av ett försäkringsskydd bestående av en olycksfall och ansvarsförsäkring som skyddar dig om olyckan skulle vara framme.

Olycksfallsförsäkringen gäller för alla egenanställda arbetstagare med anställningsavtal hos Frilans Finans. Försäkringen ersätter invaliditet vid olycksfall med upp till 20 prisbasbelopp (856 000 kr). Även kostnader för läke-, tandskador och resor ersätts samt rehabilitering, ärr, personliga tillhörigheter och merkostnader. Försäkringen gäller under arbetstid samt resor till och från arbetet.

 

Information gällande företagsförsäkringens olika delar och omfattning

När du arbetar som egenanställd med Frilans Finans och utför uppdrag omfattas du av en ansvarsförsäkring. Kom ihåg vikten av att registrera ditt uppdrag i förväg. Vi beskriver kort nedan om de olika delarna i försäkringen.

Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkring reglerar antingen en sak- eller personskada. Försäkringen syftar till att skydda er från skadeståndsanspråk som kan uppstå på grund av personskador, egendomsskador eller andra skador som den försäkrade orsakar någon annan. Försäkringen täcker vanligtvis kostnaderna för rättsliga försvar samt eventuella skadeståndssummor som försäkringstagaren kan vara skyldig att betala till tredje part. Exempel på skada. Du städar och råkar ha sönder en dyr vas.

Försäkringsbelopp: 10 000 000:-

Ren Förmögenhetsskada

Ekonomisk skada som inte har samband med sak- eller personskada. Ren förmögenhetsskada skyddar er som arbetar med någon form av rådgivning, som exempel datakonsult, teknisk konsult eller inom PR. Här kan ni få hjälp om ni krävs på skadestånd för en rent ekonomisk skada till exempel för felaktig programmering, felaktig konstruktionsritning eller felaktig redovisning.

Försäkringsbelopp: 2 000 000:-

Försäkringsbelopp tekniska konsulter: 120 basbelopp

Entreprenadförsäkring

Försäkringen gäller för skador som ni som entreprenör är skyldig att ersätta enligt det entreprenadavtal som upprätts mellan er och beställare. Exempel på skada. Snickare råkar ha sönder ett större fönsterparti.

Högsta värdet av pågående arbete: 1 000 000:-


Ta del av fullständiga försäkringsbevis via länkarna här nedan.

 

Försäkringsbevis

Försäkringsbevis IF Olycksfallsförsäkring

Försäkringsbesked TGL 2023

 

Försäkringsbevis entreprenad och montage

Försäkringsbevis konsulter

Försäkringsbevis ansvarsförsäkring allmänt- och produktansvar

 

Patient- och behandlingsskada (anmäl innan uppdrag, extra kostnad kan tillkomma)

Folksam försäkringsbevis

Folksam försäkringsbevis engelska

Utöver tjänstepension tillkommer vid regelbunden fakturering – i och med kollektivavtalet Frilans Finans tecknat med Säljarnas Riksförbund – en grundläggande sjukförsäkring. Detta fungerar som ett komplement till ersättningen från Försäkringskassan vid långvarig sjukdom.
En särskild försäkring kallad Personskydd och Comeback ingår också automatiskt för alla med sjukförsäkring. Försäkringen ger möjlighet till rehabiliterande hjälp samt hälsotjänster i förebyggande syfte, helt kostnadsfritt. 


Sjukförsäkringen ger dig en ekonomisk ersättning om du blir sjukskriven minst 25 procent. Karenstiden är 90 dagar. Efter en karenstid betalas ersättningen ut varje månad, i förhållande till hur många procent du är sjukskriven och tills du blir frisk igen, högst till din avtalade pensionsålder.

Den kollektivavtalade sjukförsäkringen förutsätter en godkänd hälsoprövning och att du uppfyller kvalifikationskravet om en bruttolön på 10 000 kr per månad under ett kvartal. För att omfattas av sjukförsäkringen måste du finnas registrerad hos Statens Personadressregister (SPAR) och uppfylla försäkringsbolagets vid var tid gällande anslutningskrav. Denna prövning sker kvartalsvis. Den kollektivavtalade sjukförsäkringen baseras på en bruttolön upp till 15 000 kr per månad. Premiebefrielseförsäkring ingår. Om du är intresserad av att individuellt utöka sjukförsäkringen så att den baseras på en högre lön kontakta vår samarbetspartner enligt nedan.

Med kollektivavtalet följer även en tjänstegrupplivförsäkring, TGL. Den motsvarar det kollektivavtalade livförsäkringsskyddet som finns i ITP-planen. Ersättningen utbetalas som ett skattefritt engångsbelopp vid dödsfall med 6 prisbasbelopp och barntillägg med två prisbasbelopp per barn. Försäkringen gäller dygnet runt under din anställningsperiod hos Frilans Finans. För att omfattas av TGL-försäkringen behöver den anställde ha ordinarie arbetstid på minst 8 timmar per vecka räknat i genomsnitt per månad inom spannet av sju dagar bakåt räknat från dödsfallet.

Kontaktuppgifter till Frilans Finans försäkringsansvarig. 


Factum Fond & Försäkring
Tfn: 018 – 69 30 00.
E-post: info@factum.nu

 

Ta del av fullständiga försäkringsvillkor.

Faktablad Euro Accident.
Information om samtalsstöd

Avbeställningsförsäkring

Försäkring gäller för avbokning av resa på grund av egen eller anhörigs sjukdom, olycksfall eller dödsfall samt vid annan plötslig och oförutsedd händelse som gör att man måste ställa in resan. Försäkringen ersätter kostnader för avbeställning av resan och biljett. Detta skydd ingår inte alltid i kortförsäkringar och hemförsäkringar.

Sjukdom och olycksfall

Ersättning för sjukvårdskostnader inklusive kostnader för hemtransport, merkostnader och anhörigs kostnader för resa till den försäkrade.

Bagageskydd

Ersättning för medförd personlig egendom, även hyrd eller lånad, som skadas eller förloras under resan. Ersättning lämnas även för stöldbegärlig egendom, resehandlingar och pengar samt extrakostnader för spärrade kort, nya nycklar till bil och privat bostad.

Reseavbrott

Ersättning för merkostnader som resekostander om den försäkrade måste avbryta sin resa i förtid pga exempelvis sjukdom.

Ansvarsskydd

Om den försäkrade blir skadeståndsskyldig under tjänsteresa ersätts detta upp till 10 MSEK.

Självriskskydd

Lämnar ersättning för självrisk för hyrd bil, MC eller cykel, hemförsäkringen eller privata bil som drabbar den försäkrade under tjänsteresa.

Trygghetspaket

Medicinsk telefonrådgivning med 24-timmars service med ersättning för merkostnader vid evakuering och kostnader för förlängd vistelse vid naturkatastrof eller liknande. Även hjälp på plats finns att få via sk Euro- Center.

Endast 11 kronor om dagen

Hela trygghetspaketet gäller helt utan självrisker. Du betalar bara för de dagar du använder försäkringen vilket ger dig ett mycket prisvärt skydd. Du beställer antingen reseskyddet för enstaka resa eller automatiskt vid varje resa.

Tjänstereseförsäkring försäkringsbrev

Reseförsäkring goda råd

Reseförsäkring villkor

Travel insurance (in english)
Corporate travel insurance

När det gäller försäkringar samarbetar vi med Factum Fond och försäkring och Försäkringskontakten. Det gör att vi alltid kan säkerställa att erbjuda våra egenanställda ett mycket gott försäkringsskydd och prisvärda erbjudanden för tilläggsförsäkringarna.

Factum Fond och försäkring sköter våra olycksfallsförsäkringar (IF försäkringar) samt pensionsförsäkring (NordNet), Tjänstegrupp liv (Movestic) och reseförsäkring (ERV). Försäkringskontakten sköter vår ansvarsförsäkring som är tecknad med Svedea försäkringar.

Intresserad av att teckna eller veta mer? Kontakta oss!

Du måste ange ett namn

Du måste ange ett telefonnummer

Du måste ange en e-postadress

Du måste skriva ett meddelande

Du måste godkänna

Tack för din fråga! Vi återkommer inom kort.

Något gick fel. Var god försök igen senare.

De vanligaste frågorna

Vilka försäkringar täcks jag av som egenanställd hos Frilans Finans?

När du arbetar via Frilans Finans omfattas du av ett försäkringsskydd bestående av en olycksfall- och tjänstegrupplivförsäkring (TGL). Du omfattas även av en ansvarsförsäkring som skyddar dig om olyckan skulle vara framme. Vid regelbunden fakturering…

Läs hela svaret

Tjänstepension

Tjänstepension är en viktig del av din framtida pension. Din totala pension innehåller flera delar. Alla som arbetar i Sverige får allmän pension som består av inkomstpension + premiepension. Din allmänna pension påverkas av inkomst,…

Läs hela svaret

Hur yrkar jag avdrag för kostnader?

Du yrkar avdrag för kostnader direkt från fakturasumman och behöver alltså inte betala dessa med skattade pengar. När man har med någon form av skattefri ersättning (reseersättning, traktamente eller avdrag) på sin faktura så medför…

Läs hela svaret