Avdrag

Som egenanställd kan man yrka om avdrag för ”kostnader nödvändiga för yrkets förvärvande”, med andra ord kostnader som är nödvändiga för att utföra ett uppdrag. Kostnaden som uppstår måste förbrukas under fakturaperioden och får därmed inte ha ett bestående värde.

Vi rekommenderar dig att ta del av nedanstående dokument för mer information:

Vilka kostnader jag yrka avdrag för

Vad gäller vid fakturaköp

Hur redovisar jag mina avdrag

Övriga frågor