Frilans Finans-logotyp
Frilans Finans Tillgänglig i Google Play
HÄMTA

Kan jag göra avdrag som egenanställd?

Som egenanställd kan du yrka avdrag för ”kostnader nödvändiga för yrkets förvärvande”, med andra ord kostnader som är nödvändiga för att utföra ett uppdrag. Kostnaden som uppstår måste förbrukas under fakturaperioden och får därmed inte ha ett bestående värde. Tex kan du göra avdrag för skrivarpapper men inte för skrivaren.

Vi rekommenderar dig att ta del av nedanstående dokument för mer information:

Avdragsguide

Övriga frågor