Har jag rätt till friskvårdsbidrag hos Frilans Finans?

Ja. Du har rätt till friskvårdsbidrag på 2 800.00 SEK per kalenderår och yrkar detta på samma sätt som du yrkar avdrag för inköp du gjort för ditt uppdrag. Om du har funderingar kring vad som är giltigt att yrka friskvårdsbidrag för kan du kontakta oss på Klientstöd eller själv läsa om det på Skatteverkets hemsida.

Övriga frågor