Skapar corona ökad efterfrågan på flexibel arbetskraft?

Coronavirusets utbrott har redan hunnit sätta djupa spår i ekonomi och näringsliv. Många människor har drabbats av den ekonomiska oro som allt jämnt präglar samhället. Men vad innebär coronakrisen för möjligheterna till försörjning mer specifikt? Och vad kan man göra när arbetstillfällen blir färre och svårare att förutspå?

I Konjunkturinstitutets senaste månadsbarometer står det klart att det finns en starkt tilltagande ekonomisk oro bland både företag och hushåll. Det blir tydligt att så gott som ingen sektor lämnas oberörd av coronakrisens framfart, och företagens anställningsplaner pekar mot neddragningar den kommande perioden. Liknande resultat framkom i en ny undersökning bland egenanställda av Frilans Finans, där nästan två av tre personer har blivit av med uppdrag till följd av coronavirusets utbrott. Följer Sverige samma bana som resten av Europa kommer den nedgång som redan gjort sig till känna bli allt djupare.

Den kris som nu stundar kommer, likt sina föregångare, sannolikt att leda till strukturella förändringar i arbets- och näringsliv. Nya näringsgrenar och arbetstillfällen kommer uppstå i takt med att samhället anpassar sig till de nya förutsättningarna. Det finns god anledning att tro att digitaliseringen kommer vara ledande i den här omställningen, med ökad e-handel, distansarbete och digitala möten. Under en vecka i mars 2020 hade exempelvis videokonferenstjänster som Zoom, Google Hangouts och Microsoft Teams mer än 62 miljoner nedladdningar. Men det kan också ställa krav på flexibelt korttidsarbete, inte minst kortsiktigt när företags efterfrågan på arbetskraft fluktuerar.

För de som har möjlighet att arbeta mer flexibelt underlättar det att ha ett eget företag att fakturera igenom, eller att bli egenanställd och ta hjälp av ett egenanställningsföretag. Att starta eget är ingen främmande tanke för den svenska befolkningen: var tredje svensk säger sig vilja starta eget företag enligt en undersökning av Sifo, på uppdrag av Visma, från i höstas. Därtill finns det enligt data från ekonomifakta.se över 1 000 000 registrerade företag i Sverige. En stor andel upplever dock höga trösklar för att faktiskt göra slag i saken och många befintliga egenföretagare upplever ökad stress till följd av det ansvar ett eget företag medför.

Många väljer därför att bli egenanställda. Egenanställning ger både självständighet, flexibilitet och trygghet för den som i högre grad vill styra över sin tid och arbetets organisering. Under dessa tider av social och ekonomisk oro kan man dessutom känna sig lugn med att bland annat anställningsavtal, utbetalning av lön och arbetsförsäkring tas hand om. Istället för att lägga tid på administration kan man fokusera på att hitta och utföra nya uppdrag.

Sammantaget kan den stundande ekonomiska krisen skynda på digitaliseringen av arbetsmarknaden. Den kan också göra att både arbetstagare och företag ser ett ökat behov av mer flexibla lösningar, när personer från hårt drabbade sektorer slussas över till andra arbetsområden. Det kan exempelvis handla om friställd arbetskraft från hotell, restaurang och handel som tar sig an jobbmöjligheter inom sektorer med högre eftergråfan, såsom digital handel, vård och omsorg och matvaruhandel. Samtidigt är det viktigt att inte vifta bort folks oro. På Frilans Finans, som är Sveriges största organisation för egenanställda, gör vi vårt yttersta för att vara ett så gott stöd som möjligt under den här perioden.

Vi fortsätter att följa utvecklingen av arbetsmarknaden till följd av coronavirusets utbrott.