Permitteringstid – en möjlighet att bejaka dina intressen

Permitteringstiden kan lätt kännas tråkig och ostimulerande. Men ser man det i termer av att man har mer tid tillgodo kan i stället nya dörrar öppnas upp. För ofta är det just avsaknad av tid som gör att vi inte bejakar våra intressen eller förmågor som ligger utanför vår yrkesroll. Kanske har du ett intresse för fotografering eller en fallenhet för trädgårdsarbete som du längtat efter att få omsätta i praktiken? Nedan har vi sammanställt lite tankar kring hur man kan vända sin ofrivilliga extratid till något positivt.

Coronakrisen har satt en tydlig prägel på den svenska arbetsmarknaden. Hundratusentals svenska arbetstagare har blivit korttidspermitterade när virusets framfart lamslagit ekonomi och näringsliv. För många har ofrivillig extratid skapat både oro och rastlöshet. Men att arbeta mindre behöver nödvändigtvis inte bara vara negativt. Istället kan man med fördel se på den arbetsbefriade tiden som en möjlighet för utbildning och kompetensutveckling.

Utnyttja permitteringen till att göra det du brinner för

Tid för utveckling behöver inte bara innebära fördjupad kunskap inom befintliga kompetenser; det kan också användas för att utforska nya områden. Sådan typ av kompetensförflyttning försummas ofta på grund av en brist på precis det som nu finns i överflöd: tid. Tiden man har över kan därför ses som en närmast unik möjlighet att ta sig an karriärmål som man tidigare behövt prioritera bort. Kanske är du en revisor som äntligen kan få nyttja dina gröna fingrar i trädgårdsarbete? Eller kanske är du en hantverkare som alltid drömt om att få göra något mer med ditt långtgående fotointresse? Oavsett vad kan förmodligen många känna igen sig i att tidsbrist skapar hinder för ens möjlighet att utforska nya områden.

Egenanställning – att driva verksamhet på ett tryggt och smidigt sätt

Att lämna sin komfortzon är en utmaning i sig, och många kan känna att höga trösklar kan vara avskräckande. En alltför stor investering i tid eller pengar kan lätt sätta käppar i hjulet när man vill ta steget och omsätta sina oprövade kunskaper i praktiken. Här erbjuder egenanställning en väg framåt, som värnar om både trygghet och flexibilitet. Det gör att man kan känna dig säker i att anställningsavtal, utbetalning av lön och arbetsförsäkring tas hand om. Samtidigt behöver man inte känna att man förbinder sig till något annat än sitt rådande uppdrag om ens ordinarie anställning tas upp igen eller om man vill skifta fokusområde på nytt.

Läs mer om hur egenanställning fungerar här

Att ta tillvara på tiden för kompetensutveckling behöver med andra ord inte begränsas till fördjupning av befintliga sakkunskaper eller yrkesfärdigheter. Det kan även vara utveckling i termer av att lära sig och pröva på något nytt, eller omsätta outnyttjade färdigheter eller intressen. Det kan också vara andra personliga förmågor som planering, ledarskap och stresshantering. Poängen är att man, trots allt, kan hitta ett värde i den ofrivilliga extratiden. Vi på Frilans Finans, Sveriges största organisation för egenanställda, hjälper dig gärna när du kommit på vad det är och vill pröva omsätta det i praktiken.

Christian Rähn
HR-rådgivare, Frilans Finans

https://www.frilansfinans.se/inspiration/permitteringstid-en-mojlighet-att-bejaka-dina-intressen/?utm_source=Target&utm_medium=Banner&utm_campaign=native