Frilanslivets toppar och dalar

Att våga satsa och ta det första steget mot sina entreprenörsdrömmar är lättare sagt än gjort. Men med nya sätt att nå ut, en modern syn på arbetsplatsen och organisatoriska språngbrädor är förutsättningarna för att driva egen verksamhet på det stora hela goda. Följ med när affärsutvecklingscoachen Benny Törnqvist ger en inblick i frilanslivets toppar och dalar.

Konsten att minimera motstånd

Benny Törnqvist, inom yrkeslivet kanske mer känd som Frilanscoachen, driver i dag sitt eget företag som specialiserar sig på utbildning och affärsutveckling. Men att bli egenföretagare var inget som skedde över en natt.

”Jag jobbade inom marknad och sälj i 23 år innan jag till slut fattade beslutet om att bli min egen. Det var inte ett helt enkelt beslut, men ett som jag i dag är tacksam över att ha fattat. För mig har behållningen med mitt arbete alltid varit att kunna hjälpa andra, och genom att starta min egen verksamhet skaffade jag mig betydligt bättre förutsättningar för att kunna göra det.”

För Benny har det, då såväl som nu, varit viktigt att minimera praktiskt motstånd för att kunna fokusera på det som i slutändan är viktigast: själva verksamheten. Här kom egenanställning att fylla en funktion.

”Under den inledande fasen var jag egenanställd via Frilans Finans. För mig var enkelheten central. Det vara bara att logga in och fakturera. Ett par dagar senare var pengarna inne på mitt konto. Administration behövde jag inte tänka på – det skötte dom.”

Kom igång med din egen verksamhet

Nya sätt att nå ut

Digitaliseringen och utbredningen av sociala medier har skapat nya möjligheter att nå ut, även med begränsad budget. Men föreställningen om att ”man måste vara på Instagram” eller en annan specifik plattform är missvisande.

”Det finns inget egenvärde i att vara överallt. Satsa i stället på de kanaler som är relevanta för din målgrupp och du känner dig bekväm med. Gör det enkelt för dig själv och försök att sänka trösklar i högsta möjliga mån. Det kommer gagna såväl trovärdigheten i ditt varumärke som fokuset i ditt arbete.”

En modern form av ”kollegor”

Ett vanligt orosmoment med att börja frilansa är avsaknaden av kollegor, social stimulans och en delad arbetsplats. I dag har det dock kommit att bli allt vanligare med så kallade ”coworking spaces” där olika frilansare kan mötas och dela en gemensam kontorsyta.

”Jag betraktar dem som kollegor, även fast vi jobbar med vitt skilda saker. Det är små grejor, som att hinna snacka några minuter vid kaffemaskinen eller avsluta jobbveckan med en gemensam AW, som betyder väldigt mycket. Dessutom har det ett yrkesmässigt värde i att det ger dig ett gratis nätverk.”

Att driva egen verksamhet ställer samtidigt krav på en högre grad av självständighet och personligt ansvar. Men distinktionen mellan självständig och ensam är viktig menar Benny.

”Att vara egen är inte synonymt med att vara ensam – både gemenskap och hjälp finns fortfarande att tillgå, bara att det tar sig andra former. Det bör alla blivande frilansare ta med sig.”

Ha tålamod och tänk långsiktigt

Oron över att inte få uppdrag är en annan vanlig anledning till att man inte vågar gå vidare och starta eget. Det är egentligen en sund reservation och talande för att man förstår innebörden av att driva en egen verksamhet. Men rannsakar man noga sina utsikter och behov på förhand finns alla förutsättningar för ett hållbart yrkesliv, också som frilansare. Och som med många andra affärsverksamheter lyckas man ofta bygga upp stabilitet med tiden.

”Jag tror att den osäkerheten är en inneboende del av den här livsstilen. Det är en ständig berg- och dalbana, där svängarna kan skifta från dag till dag. Men med tiden slipas de ner och fastän topparna är fortsatt höga, kommer du märka att dalarna tappar i djup.”

Bennys tre viktigaste råd för den som vill komma igång med sin egen verksamhet är:

1. Våga satsa på dig själv – avdramatisera steget med att komma igång
2. Släpp prestigen i att du ska klara dig helt själv – nyttja den hjälp du har tillgång till
3. Sätt upp tydliga målbilder – de ger struktur för både dagliga rutiner och långsiktig framgång

Mer inspiration från andra som startat eget