Starta eget – vanliga risker och hur man undviker dom

Coronaåret 2020 slog hårt mot egenföretagare och många små- och enmansbolag försattes i konkurs. Det är en olycklig utveckling som drabbar både individer och samhället i stort. Man kan också se hur det skapar oro hos många egenföretagare och personer som funderar på att starta eget. Och visst är rädslan till viss grad befogad: en konkurs kan vara ett hårt slag mot personen som står bakom företaget. Men även om det aldrig går att vaccinera sig fullt ut mot affärsrisker finns det åtgärder som skapar förutsättningar för att kunna manövrera fallgroparna.

 

2020 – ett tufft år för egenföretagare
När Tillväxtanalys, myndigheten för tillväxtpolitiska analyser och utvärderingar, sammanställde utvecklingen från 2019 till 2020 fann man att antalet konkurser för enmansbolag ökat med 25 procent. Här sticker små- och enmansbolag ut, för trots krisen är det totala antalet konkurser förvånansvärt få. Samtidigt pekar nya uppgifter på att företagskonkurser är en vanlig anledning till personlig skuldsättning.

 

Konkurs ofta ett hårt slag mot den som drivit företaget
Att gå i konkurs kan vara tufft ur flera hänseenden. Dels kan de rent ekonomiska konsekvenserna skapa praktiska hinder, dels kan känslan av misslyckande eller att man sviker andra personer inom företaget vara mentalt betungande. För de som belånat sig privat för att stoppa in pengar i företaget finns det även risk att en konkurs slår mot ens privatekonomi.

 

Omvärlden hjälper, omvärlden stjälper
Det finns förmodligen inga universella svar på hur man undviker en konkurs, och det är viktigt att komma ihåg att vissa faktorer är bortom ens egen påverkan. För varje verksamhet är ju trots allt en produkt av sin samtid och omgivning. Precis som att en påpasslig modetrend kan få någons försäljning att skjuta i höjden, kan dåliga väderförhållanden tvinga en annan att stänga sin verksamhet. Ibland är det helt enkelt saker utom din kontroll och försvårande omvärldsfaktorer som ställer till det. Det kan nog de flesta skriva under på efter det gångna pandemiåret.

 

Läs mer: Frilanslivets toppar och dalar

 

Några saker att tänka på
Trots att du aldrig fullt ut kan isolera dig från försvårande omvärldsfaktorer finns det saker du kan göra för att ge dig själv så bra förutsättningar som möjligt.

 

Skilj på din privata ekonomi och företagets ekonomi
Det är lätt hänt att gränserna mellan ens privata ekonomi och ens verksamhets ekonomi suddas ut. Många tar till exempel till privata lån för att hålla verksamheten vid liv, men det riskerar att försätta dig i en situation där du tvingas sälja en belånad tillgång, såsom ditt hus.

 

Sprid riskerna
Att din verksamhet är avhängig till en kund eller ett uppdrag sätter dig i en riskfylld beroendeställning. Försök därför att sprida riskerna genom att kontinuerligt hitta nya kunder. På så sätt blir det inte lika dramatiskt om du tappar ett uppdrag.

 

Gå varsamt fram
Den gamla devisen ”sakta men säkert” är kanske inte så spännande, men värdefull när det kommer till att kunna väga in faktorer som timing, marknadsläge och kundbehov. Gör ordentliga analyser av din omvärld och hur din affärsidé förhåller sig till den. Det skapar förutsättningar för en bärkraftig verksamhet, på både kort- och lång sikt.

 

Glöm inte bort det ”tråkiga”
Egenföretagare tenderar att vara riktiga eldsjälar som verkligen brinner för sin grej. Ibland kan det dock bli på bekostnad av andra verksamhetskritiska faktorer, såsom affärsplanering, administration och ekonomi.

 

Minimera affärsrisken och få tid för din grej
Ett sätt att minimera ovanstående riskmoment och eliminera konkursrisken helt och hållet är att bedriva din verksamhet som egenanställd. Som egenanställd står egenanställningsbolaget för affärsrisken vilket gör att du kan lägga mer tid på värdeskapande aktiviteter och med gott samvete låta den löpande verksamheten ta upp ditt fokus. Det kan inte minst vara relevant i början av din företagsresa, så att du ger dig själv tid att mogna och växa in i rollen som egenföretagare. Som egenanställd får du också hjälp med administration och andra tidstjuvar. I stället för att följa upp kundfordringar, sköta skatteinbetalningar och stressa över inkasso kan du lägga tiden på försäljning, relationsskapande och att leverera uppdragen.

 

Läs mer: Trygghet som egenanställd – vad menas med det?

 

Känn till riskerna, men låt dem inte stoppa dig
Att känna till riskerna med att driva egen verksamhet är bra för att det bidrar till större aktsamhet och mer eftertanke. Men låt inte vetskapen kring farorna stoppa dig från att våga pröva eller hitta sätt att kanalisera det du brinner för. Kom bara ihåg att balansera riskerna.