Eget företag eller egenanställning, vad är skillnaden och när passar respektive form bäst?

Du står redo att “starta eget” men är osäker på hur du ska bedriva din verksamhet. Ska du välja att starta aktiebolag? Eller enskild firma? Men kanske är det så att inget av dem egentligen är det som passar dig bäst. Kanske vore det bästa att börja som egenanställd och fakturera utan att ha eget företag. Här lyfter vi några faktorer som kan hjälpa dig i ditt val mellan att starta eget eller bli egenanställd. 

 

När man vill starta eget är frågan om vilken bolagsform man ska välja en fråga alla ställs inför. Tyvärr finns det ett alternativ som många missar, att börja som egenanställd. Först i efterhand konstaterar man “att hade jag känt till den möjligheten hade jag inte startat ett eget företag”. 

Vad är egenanställning?

Som egenanställd har man inget eget företag utan fakturerar istället genom ett egenanställningsföretag. På så sätt slipper administrationen som krävs för att starta ett företag, men man slipper också det som många upplever som krångligt och tidsödande med att driva ett företag; bokföring, redovisning, momsinbetalningar, inkasso etc. 

För att komma igång som egenanställd behöver man skapa ett konto hos ett egenanställningsföretag, till exempel Frilans Finans, det är gratis och tar cirka 2 minuter. När man sedan hittat kunder och uppdrag blir man anställd av Frilans Finans under den tid uppdragen pågår. 

När uppdragen är utförda fakturerar man kunderna genom Frilans Finans webbaserade faktureringsverktyg. Några dagar senare får man lön, skattad och klar, rakt in på bankkontot. Efter årets slut är all lön från Frilans Finans summerad på den vanliga skattedeklarationen. Precis som vilken vanlig anställning som helst.

Maria Dufva – kriminologens resa från fast anställning till frilans och egenföretagare. 

Vad avgör om man ska välja Aktiebolag, enskild firma eller egenanställning? 

Som nämnts är vi alla olika och har olika behov. Så de olika formerna passar olika personer beroende på situation och preferens. Men här är några faktorer som man kan ta i beaktning när man gör sitt val:

Tid – Hur mycket tid kan och vill man avsätta för administration?

Att ha ett eget företag kräver betydligt mer administration än om man är egenanställd. Som egenanställd har man ett egenanställningsföretag som tar hand om lejonparten av administrationen och är ansvarig för hantering mot Skatteverket och inkasso mot kunderna.

Ansvar – Vilken grad av personligt ansvar känner man sig bekväm med?

Som egenanställd är man i rättslig mening arbetstagare under uppdragets gång. Man har således inget juridiskt ansvar och tar inte heller någon ekonomisk risk. Om man har en enskild firma har man personligen fullt ut ekonomiskt och juridiskt ansvar för alla arbeten man gör. Om man har ett aktiebolag är man förvisso inte är personligt ansvarig men man behöver hålla koll på att styrelsen, där man oftast själv ingår, ansvarar för bolagets skötsel.

Insats – Vilka ekonomiska och tidsmässiga investeringar vill man göra?

För att starta aktiebolag i Sverige krävs en kapitalinsats om 25 000 kr. En enskild firma ställer inte krav på något startkapital, annat än en registreringsavgift hos Bolagsverket, men är förknippat med en hel del tidskrävande inläsning och administration.  Att skapa ett konto hos Frilans Finans är gratis och helt utan fasta avgifter. I stället tappar man lite i intäkt då egenanställningsbolaget tar en administrativ avgift om 6% av fakturabeloppet varje gång man fakturerar. 

Förberedelser – Vilken tid vill man lägga ner på att starta företaget? 

Att sätta upp ett eget företag kräver förståelse för de lagar och regler som finns kring att bedriva verksamhet i ett aktiebolag eller en enskild firma. Därtill tillkommer en hel del praktiskt arbete i samband med att det egna företaget bildas. Som egenanställd är startsträckan minimal, allt man behöver är ett konto hos egenanställningsföretaget så är man redo att börja fakturera.

Trygghet – Hur ”nära” en traditionell anställning vill man vara?

Egenanställning kan ses lite som en mellanväg mellan ett eget företag och en traditionell anställning. Du har friheten i att vara egen, göra de jobb du vill göra till det pris du vill ha betalt, men behåller många av de sociala trygghetsfaktorer som är associerade med en traditionell anställning, till exempel sjuklön, hantering av skatter och sociala avgifter, försäkringar och tjänstepension.

Åtagande över tid – Hur utstakade är dina framtidsplaner?

Då ett eget företag medför en hel del förberedelser och juridiska förbindelser bör man med redan från början ha ett långsiktigt perspektiv för verksamheten. Annars riskerar man att ödsla tid och pengar i onödan. Med egenanställning är startsträckan i stort sett obefintlig vilket passar många när framtiden är mer oviss.

 

Vilket passar bäst?

När man väljer om man ska starta eget företag eller börja som egenanställd bör man också ta hänsyn till att man som egenföretagare slipper avgifter till egenanställningsföretaget. Dessutom har man större möjlighet att göra avdrag, och om man har ett aktiebolag finns möjligheten att ta ut utdelning till lägre beskattning än vid löneuttag. 

Så det är många faktorer att ta i beaktande. Och det finns inte ett rätt svar som gäller för alla i alla situationer. Men beroende på hur man tänker kring ovanstående sex faktorer kan man få en fingervisning om hur man ska börja. Som egenanställd eller starta eget företag. 

LÄNK: Jämnförelse – Fakturera utan företag