Så går du från Fear till Fearless: 3 kraftfulla tips (del 1 av 2)

Frilans Finans kan med glädje berätta om ett nytt samarbete med coach-trion Fearless Minds som under våren kommer bidra med nytänkande perspektiv på hur man kan överkomma rädslor, press och känslor av otillräcklighet för att kunna nå sin fulla potential. För dig som egenanställd kan dessa insikter skapa bättre förutsättningar för ett hälsosamt yrkesliv, inte minst när du känner stress eller oro. Här delar Maria och Sophie tips på hur du går från Fear till Fearless.

I dessa tider känner många av mycket rädsla och oro.

Kanske gör du också det?

Vi är alla medvetna om den senaste tidens dramatiska och omvälvande förändringar på grund av Coronaviruset. Detta innebär påfrestningar och stress för varje individ, om än i olika grad och utsträckning.

Vi vill med denna artikel hjälpa dig att stärka ditt mindset och få insikt om hur du på bästa sätt kan försätta dig i ett tillstånd, ur ett biologiskt perspektiv, där du når de förmågor som bäst kommer hjälpa dig att ta dig framåt, lösa problem och må bra.

För det är utifrån vår hjärnas fulla potential som vi har möjlighet att vara kreativa, hitta lösningar, nå vår empati och intuition samt fatta kloka beslut. Det är när du är fearless som du når din fulla hjärnkapacitet och fulla potential.

 

Men låt oss börja med grunderna…

Tänk dig tillbaka till savannen, du var ute på jakt och plötsligt stod en tiger framför dig. Ett rejält hot! På en millisekund kopplas den bakre, primitiva delen av din hjärna på. Utifrån den delen av hjärnan agerar du instinktivt. Eftersom du är rädd och står framför en livshotande tiger kommer du agera på impuls – du kommer att fäkta, fly eller frysa. Du har gått in i så kallat ‘fight or flight mode’ eller som vi brukar säga, ett fear-based mindset, som har till syfte att få dig att överleva.

För att maximera din överlevnad kommer kroppen att stänga ner främre delen av hjärnan och aktivera det sympatiska nervsystemet (det slås på då kroppens krafter behövs). Stresshormoner som adrenalin, noradrenalin och kortisol utsöndras medan din puls och blodtryck höjs.

Kort och gott: hjärnan och kroppen ställer in sig på att kämpa mot ett hot eller fly från det.

Den främre delen av hjärnan står för utveckling, nytänkande och möjligheter. Här har du förmågor som kreativitet, problemlösningsförmåga och empati. Briljanta förmågor – men de tjänar dig inte när du står framför ett hot (du ska liksom inte bli kreativ framför en tiger). Därför ser hjärnan till att du helt enkelt inte når den främre delen när du står framför tigern.

 

Problemet är att hjärnan kan inte skilja på verkligt hot eller ett du tänker dig

Din hjärna förstår inte skillnaden mellan en livshotande fara såsom en tiger eller buss som håller på att köra över dig. Eller en kritisk kollega, en pandemi, en oro för ekonomin eller en alltför lång att-göra-lista. Din kropp kommer att uppleva alla dessa händelser som en stress och därmed ett hot. Och när kroppen är rädd och stressad kopplas biologin på, dvs du går in i ‘fight or flight mode’.

Hur rustade är vi utifrån den platsen att fatta kloka beslut? Att nå vår kreativitet och problemlösningsförmåga? Att fatta förnuftiga beslut som tar hänsyn till andra?

I de flesta fall idag behöver vi inte springa från ett hot eller stanna och slåss. Istället behöver vi nå vår kreativitet, intelligens, intuition, empati och problemlösningsförmåga. Detta gör vi genom att komma in i ett fearless tillstånd.

Detta handlar inte om positivt tänkande eller att ignorera tragedier eller allvarliga händelser i livet, såsom att ha blivit av med jobbet eller en skilsmässa. Det handlar istället om att förstå vår biologi och att kunna rusta oss för att agera så klokt och konstruktivt som möjligt. Att kunna nå den främre delen av hjärnan, även när det krisar, är nyckeln till att få de resultat du vill ha. Du kan inte kontrollera det som händer dig, men du kan kontrollera hur du väljer att agera.

 

Fearless before action

För att få de bästa resultaten, både privat såväl som professionellt, är det smart att se till att du har tillgång till din främre del av hjärnan. Det bör därför alltid vara din prioritet att vara i ett fearless tillstånd innan du agerar.

Detta kan låta självklart i teorin, men kännas svårt att få till i praktiken. Varför är det så?

En del av svaret är att det kräver uppmärksamhet och medvetenhet. När du märker att du går in i ett fear-based tillstånd ska du se det som en varningssignal och ett meddelande till dig själv att det är dags att stanna upp och bryta mönster.

En annan del av svaret är att vi är väldigt präglade av stress och press. Vi har fått lära oss av samhället att det är naturligt att vara stressade, ibland till och med lite av en status. Vi kan motiveras av ett visst mått av stresspåslag, men det är inte hållbart i längden. Vi måste hitta en plats där vi kontinuerligt har tillgång till vår fulla potential.

I nästa del så kommer vi att dela med oss av 3 kraftfulla tips på hur du skiftar från fear till fearless.

Klicka här för att läsa del 2

 

Av: Maria Stenvinkel och Sophie Rosén Hellström, Fearless Minds