Frilans Finans-logotyp
Frilans Finans Tillgänglig i Google Play
HÄMTA

Minimilön för mig som egenanställd arbetstagare

Minimilön för mig som egenanställd arbetstagare

För de flesta egenanställda arbetstagare är minimilönen 130 kr per timme exkl. semesterersättning och tjänstepension.

Det motsvarar ett fakturerat belopp på 212 kr exkl. moms per timme.

Frilans Finans har tillsammans med Säljarnas Riksförbund utarbetat minimilönen (lägsta möjliga lön) som syftar till att spegla standarden för lönegolvet på svensk arbetsmarknad. Så vad som är en skälig lön för just dig varierar beroende på till exempel vad du arbetar med och din erfarenhet. Du kan ta del av våra rekommendationer kring prissättning här. Kom ihåg att prissättningen är i förlängningen din lön och du förtjänar en skälig lön!

Hör gärna av dig till oss vid frågor!

Vad är egentligen en minimilön?

En lägstalön eller minimilön är den lägsta möjliga timlön du kan erhålla för utfört arbete.

I Sverige finns det ingen lagstadgad minimilön vilket är vanligt förekommande i andra länder.  I Sverige bestäms minimilöner i stället av arbetsmarknadens parter, d.v.s. arbetsgivarna och fackförbunden (arbetstagarorganisationerna) via kollektivavtal. Detta sätt att besluta om arbetsvillkor på arbetsmarknaden brukar kallas för den svenska modellen.

Eftersom en stor majoritet av de som arbetar i Sverige omfattas av kollektivavtal sätter det standarden för minimilöner i Sverige. Utöver minimilönen reglerar kollektivavtal till exempel  försäkringsskydd och tjänstepension, det vill säga delar som inte regleras i lag.

Lönerevision för egenanställda arbetstagare 2023–2025

Frilans Finans ska varje år justera minimilönen motsvarande den genomsnittliga löneökningen för tjänstemän på arbetsmarknaden. Frilans Finans har tillsammans med Säljarnas Riksförbund i kollektivavtalet kommit överens om en ökning gällande minimilön för egenanställda arbetstagare på 7,2% fördelat över två år.

Minimilönen höjdes den 2023-06-01 från de föregående 125 kr till 130 kr vilket motsvarar en löneökning på 4,0%. Minimilönen är planerad att höjas med resterande 3,2% den 2024-06-01, från 130 kr till 134 kr.

Minimilön för egenanställda arbetstagare från 2023-06-30

Minimilönen för egenanställda arbetstagare är 130 kr per timme.
Generellt sett motsvarar detta ett fakturerat belopp på 212 kr per timme exkl. moms.

Det finns vissa undantag från minimilönen för ungdomar:

Under 17 år 93,5 SEK exkl. semesterersättning
F r o m 17 år 104 SEK exkl. semesterersättning
F r o m 18 år 108 SEK exkl. semesterersättning
F r o m 19 år 117 SEK exkl. semesterersättning

Eftersom avtalen för tjänstemän blev klart under våren 2023 beviljades en dispens kring minimilönen att ligga kvar på 125 kr till och med den 2023-09-01.

Minimilön för egenanställda arbetstagare från 2024-06-30

Minimilönen för egenanställda arbetstagare är 134 kr per timme.

Detta motsvarar ett fakturerat belopp på 219 kr per timme exkl moms.

Det finns vissa undantag från minimilönen för ungdomar:

Under 17 år 96,5 SEK exkl semesterersättning
F r o m 17 år 107 SEK exkl semesterersättning
F r o m 18 år 111 SEK exkl semesterersättning
F r o m 19 år 120 SEK exkl semesterersättning