Frilans Finans-logotyp
Frilans Finans Tillgänglig i Google Play
HÄMTA

Så bygger du ett bra nätverk

Det pratas alltmer om vikten av ”ett bra nätverk”. Men vad innebär egentligen ett bra nätverk? Krävs snitsiga one-liners för att göra ett bestående intryck? Och vad ska du tänka på för att bli bättre på att nätverka?

Nätverkande har blivit lite av modeord i stundande Linkedinera. Vissa rynkar på näsan och menar att det har blivit ett överdrivet fokus på att ”knyta kontakter”. Men handlar nätverkande verkligen bara om det, att knyta kontakter?

Nja, det är dumt att avfärda nätverkande så lättvindigt. Nätverkande beskriver snarare processen att bygga givande och utvecklande relationer. Med fördel stirrar man sig därför inte blind på att ”knyta kontakter”, även om det såklart är en inneboende del i att utvidga sitt kontaktnät och träffa nya människor. Men framgångsrikt nätverkande är inget sifferspel som mäts i antal kontakter på Linkedin, utan i bestående och värdefulla relationer med andra människor.

Nätverkande är i den bemärkelsen inget nytt fenomen, även om sociala medier gjort det lättare att komma i kontakt med människor. Men att värna de nya perspektiv och olika infallsvinklar som kommer med nya möten har länge varit förknippat med ett mer framgångsrikt och berikande yrkesliv.

Läs mer: 5 appar som underlättar frilanslivet 2022

Vad är uppsidan med ett bra professionellt nätverk?

Många ser ett socialt egenvärde i att komma i kontakt med nya människor. Men det finns även
uppsidor i senare led:

  • Kunskapsdelning: ta del av andras erfarenheter och få utväxling på dina egna kunskaper genom att dela med dig av tankar och tips.
  • Kontakter skapar möjligheter: att etablera nya kontakter i dag kan ge dig fördelar imorgon – igenkänning kan räcka för att få dig att sticka ut i mängden eller bli tilltänkt när en möjlighet uppstår.
  • Hitta inspiration: ett bra nätverk ger dig tillgång till olika infallsvinklar, nya perspektiv och kan inspirera till nya idéer och tankesätt.
  • Nätverket tar inte slut vid din kontakt: en god relation kan ge spinoff-effekt genom
    att din motpart har dig i åtanke när hen interagerar med sitt eget nätverk.

Så kan du tänka – tre röster om nätverkande

Benny Törnqvist, affärscoach grundare av Frilanscoachen samt mottagare av utmärkelsen ”Årets Mentor Västmanland 2022” – ”Tänk middagsbjudning snarare än arbetsmässa”

Jag brukar betona två framgångsfaktorer för relationsbyggande: var nyfiken på den andra personen och våga vara lite personlig. Låt oss börja med nyfikenheten. Jag tror många gör misstaget att tro att nätverkande i professionella sammanhang skulle vara väsensskilt från hur man stiftar nya bekantskaper utanför jobbet. Let me let you in on a little secret: it’s not. Precis som med vilken annan relation som helst banar nyfikenhet vägen för gemensamma beröringspunkter som gör det enklare att fatta tycke för varandra.

Det kopplar an till det här med att våga vara personlig också. Ett möte med en person är inget läxförhör eller arbetsintervju. Tänk middagsbjudning snarare än arbetsmässa. Med det tankesättet faller det naturligt att inte heller börja sälja på motparten dina grejer det första du gör, vilket jag vågar påstå är ett dåligt sätt att inleda en relation.

Slutligen tror jag mycket på att nätverka brett och utan förutfattade meningar. Bedömer man hela tiden relationsvärde efter vad personen i fråga skulle kunna göra för en gör man sig själv en otjänst. Det är inte bara ett cyniskt sätt att se på medmänniskor, utan också ett feltänk nätverksmässigt. Dels i och med att man riskerar att gå miste om värdefulla möten, dels i att ett gott intryck kan få effekt i senare led. Kanske är personen du träffar verksam inom ett område långt ifrån ditt, men har en bästa vän eller partner som är på jakt efter någon med precis din profil.”

Clara Bergvall, Digital Marketing Manager på Frilans Finans – ”Underhåll relationer med
små medel”

”Att skapa ett professionellt nätverk handlar i grund och botten om att bygga relationer. Det är därför, som med bra relationer i största allmänhet, viktigt med ett ömsesidigt utbyte. Känner sig ena parten utnyttjad eller om kontakten känns beräknande eller påflugen fallerar det snabbt. Man får ge och ta, helt enkelt.

Gör det inte svårare än det är. Att vara trevlig, öppen och intresserad av vad din motpart har att säga räcker nästan alltid för att lämna ett avtryck. Man kommer långt med enkla medel. Detsamma gäller när det kommer till att ”underhålla” en relation. En kommentar eller hälsning kan räcka för du ska stanna kvar i personens mentala sfär och bli ihågkommen även om det hinner gå tid mellan att ni ses.”

Axel Tuvemo Johnson, Brand Partnerships Manager, på Frilans Finans och frilansande dj– ”Underskatta inte värdet av en enkel kontakt”

”Jag tror att en alltför opportunistisk syn på nätverkande straffar sig i längden. Det lyser igenom om varje kontakt tas med en baktanke och om man kategoriskt avfärdar personer som man inte tror är av betydelse för ens karriär. Med det sagt är det ju inget konstigt med att man har fler kontaktytor och träffpunkter med personer inom sitt gebit – man delar ju trots allt yrkesbana och sannolikt även en del tillhörande intresseområden.

Vad gäller själva nätverkandet i sig tror jag att en bra utgångspunkt är att sänka ribban för vad nätverkande ska vara. En kontakt behöver inte vara en timmes lång djup diskussion, utan kan gott börja med ett dm på Linkedin eller att heja på någon på ett event. Det kommer räcka för att du ska ha en ingång och att ni både får en känsla av bekantskap mot varandra. Med den grunden blir det mycket enklare att bygga vidare på en relation. Det kan också vara tillräckligt för att du ska bli top-of-mind när ditt område kommer på tal nästa gång.”