Frilans Finans-logotyp
Frilans Finans Tillgänglig i Google Play
HÄMTA

Träning – en boost för motivationen

Må bättre, bli mer stresstålig och få bättre koncentrationsförmåga. Vilken mirakelmedicin kan det tänkas handla om? Ingen alls faktiskt. Det är bara en uppradning av några av de effekter som regelbunden träning kan ha på vår hjärna.

Så hänger träning ihop med ett bättre arbetsliv

Träning har länge framhållits som en nyckel till en god fysisk hälsa. Men på senare år har det också lyfts hur träning hänger ihop med ens mentala förmåga och välmående. Nya rön i ljuset av de senaste decenniernas framsteg inom hjärnforskningen, bland annat populariserade av författaren och överläkaren Anders Hansen, visar att fysisk aktivitet även bidrar till att stärka hjärnan.

Läs mer: Ta del av våra förmåner för att komma i gång med träningen

I Hansens bok ”Hjärnstark” redogörs för hur träning bland annat kan bidra till att göra dig mer intelligent, stimulera kreativitet och förbättra ditt minne. Träning ger oss också verktyg för att hantera en digital och ständigt uppkopplad värld där störningsmomenten är många, inte minst genom stärkt koncentrationsförmåga. Det kan något förenklat beskrivas som att du, som Hansen själv uttrycker det, ”kan lägga i en extra `mental växel’”.

Träning, ett motgift mot stress?

För många är arbetslivet nära förknippat med stress och närliggande känslor som prestationsångest och oro. Höga stressnivåer riskerar inte bara att dra ner motivation och förta arbetsglädje, utan kan också leda till sömnsvårigheter och försämrad hälsa. Fysisk aktivitet kan spela en viktig roll i att stävja en sådan utveckling. Mycket av den nya hjärnforskningen visar nämligen att träning kan bidra till att dämpa ångest och förbättra ens stresstålighet.

Tips för dig som vill komma i gång med träningen

Att ta sig tid till träning kan kännas överväldigande när jobbstressen gör sig påmind. Men det är viktigt att inte underskatta behovet av avbrott, till exempel i form av vila eller träning. Och kom ihåg: i det långa loppet kommer både ditt välmående och din prestation gynnas av att du tar dig tid till att ta hand om dig själv. För att göra den biten lite enklare är vi glada över att kunna erbjuda 18% rabatt på samtliga träningskort på SATS och 20% rabatt på samtliga träningskort hos Nordic Wellness för dig som är egenanställd hos Frilans Finans.

Att röra på sig handlar alltså inte bara om att förebygga dålig hälsa, utan också om att bli piggare, hitta fokus i en uppkopplad värld och ge sig själv verktyg för att kunna prestera bättre. En viktig insikt är också att all motion räknas och att fem minuters aktivitet är bättre än inget alls. Och, inte minst, att man med fördel hittar någon motionsaktivitet man tycker är kul. Hitta ditt närmaste träningscenter hos SATS eller Nordic Wellness här.

Konsten att hitta sin motionsform

Monica Grahn, dansinstruktör

Monica Grahn, Frilans Finans-ambassadör tillika dansentusiast, har blivit uppmärksammad för sina dansklasser och som språkrör för mantrat ”du slutar inta dansa för att du är gammal, du blir gammal för att du slutar dansa”. Hon är även medlem i dansgruppen ”The Risk Group” tillsammans med åtta andra kvinnor, alla i åldrarna 70–84. För Monica är dansen inte bara en källa till glädje, utan också välmående och energi.

”Dansen i sig har ett stort egenvärde för mig, vilket jag tror är viktigt. Att känna glädje inför något tenderar att sänka trösklarna till att agera på det, och träning är inget undantag. Det faktum att det även bidrar till bättre mående på både kort och lång sikt är ju en stor bonus, som stimulerar viljan att fortsätta.” 

Monica är en stark förespråkare av att åldrande inte ska begränsa en att göra saker man tycker om. Men att inte slå knut på sig själv för att följa konventioner eller föreställningar är en viktig tumregel även för yngre generationer.

”Jag tror tyvärr det finns mycket föreställningar om att man måste träna på ett visst sätt; att den träningsdos du orkar med inte är tillräckligt bra eller att vissa motionsformer skulle vara begränsade till en viss typ av person. Det är dumheter – vi borde i stället bejaka all utveckling som innebär att människor kan ta del av fysisk aktivitet i en form och omfattning som de mår bra av och finner glädje i.”

Det handlar om att ha respekt för att var och en gör sitt bästa efter sin förmåga och ambitionsnivå, inte begränsa möjligheterna.

Tycker du det är kul att dansa? Då är det precis det du ska göra! Alla har olika förutsättningar, men det innebär inte att någon har mer eller mindre rätt att utöva den träningsform de fattat tycke för.” 

Förutsättningar för ett hållbart arbetsliv

Arbetslivet är långt, och det är viktigt att ge sig själv verktyg för att orka med och må bra under ens yrkesverksamma år. Förutsättningar varierar från person till person och det kommer alltid att finnas faktorer som inte går att kontrollera. Men hälsobefrämjande insatser, som en trivsam träningsform, kan förebygga risker och lägga grunden för ett arbetsliv som präglas av bättre prestation, högre motivation och större arbetsglädje.