Kontoret, hemmet eller coworking space – hur kommer framtidens arbetsplats att se ut?

Coronavirusets plötsliga intåg i vår tillvaro skapade en ny verklighet. Riktlinjerna för att begränsa smittspridning förändrade snabbt arbetssituationen för många. De som kunde uppmanades att jobba hemifrån, och som över en natt var distansarbete det nya normala för kontorsarbetande svenskar. Distansarbete har sedan dess blivit något av en vattendelare – vissa saknar kollegor och arbetsplatsens struktur medan andra njuter av ökad flexibilitet och uteblivna restider. Men hur kommer arbetsplatsen se ut över tid? Kan den nya vardagen för kontorsarbetare i allmänhet bekräfta vad många egenanställda och frilansare vetat sedan länge – att jobbet inte behöver utgå från ett kontor?

Det var nog ingen som hade förväntat sig att sängar, soffor och hemmakontor skulle komma att bli typiska arbetsplatser när det nya decenniet ringdes in i vintras. Men coronavirusets framfart förflyttade raskt kontorsarbetande svenskars arbetsplats till hemmet. För många var, och är, distansarbete nytt och lite främmande. Samtidigt är det flera som fått upp ögonen för hur mobil den moderna arbetsplatsen kan vara. Den insikten har inte minst drivits på av modern teknologins oerhörda möjligheter, vilka har uppdagats när videokonferenstjänster som Zoom, Google Hangouts och Microsoft Teams blivit ett nödvändigt redskap i vardagen.

Under våren har distansarbete blivit mer eller mindre synonymt med att arbeta hemifrån, just för att undvika sociala kontakter. Men distansarbete kan, under mer normala omständigheter, också innebära att man sitter på bland annat ett co-workingspace, ett kontorshotell eller ett café med bra arbetsytor. Dessa kan ha fördelen att ligga geografiskt nära hemmet och samtidigt ge det sociala utbytet som ofta utgör en viktig stimulans. Samtidigt tillåter distansarbete även det motsatta: att “kontoret” kan förflyttas långt från hemmet, över världens alla hörn.

För många egenanställda och frilansare är hem- eller distansarbete inget nytt koncept. Snarare kan det breda uppvaknandet kring distansarbete ses som en bekräftelse på vad många frilansare länge vetat: det går oftast alldeles utmärkt att arbeta på distans. För att trivas med distansarbete kan man dock behöva anpassa sina rutiner något, exempelvis genom att se över sin arbetsmiljö.

Huruvida distansarbete blir den nya normen också över tid återstår att se. Men redan nu kan man slå fast att det finns en mycket bredare acceptans för distansarbete än vad som fanns för bara ett några månader sedan. För de som fortfarande känner sig osäkra finns mer tid för utvärdering – i Folkhälsomyndighetens senaste rekommendation uppmanas de som kan att fortsätta jobba hemifrån.

Kanske är normaliseringen av hem- och distansarbete början på en mer framåtblickande arbetsmarknad, med större hänsyn för frilansare, giggare och andra moderna arbetsformer. Coronakrisen tycks i alla fall ha skyndat på omställningen till ett mer flytande arbetsliv där arbete utanför det traditionella kontoret inte längre betraktas som särskilt underligt. Och om nyfrälsta distansarbetare behöver vägledning finns det förmodligen många egenanställda och frilansare som kan dela med sig av de lärdomar de samlat på sig över åren.

Läs mer:

– Permitteringstid – en möjlighet att bejaka dina intressen

– Skapar corona ökad efterfrågan på flexibel arbetskraft?