Starta eget eller egenanställning?

Du står redo att börja frilansa, men är osäker på hur du ska ta betalt och komma igång med din verksamhet. Många har varit i samma situation.  Här lyfter vi några faktorer som kan hjälpa dig i ditt val mellan att starta eget eller bli egenanställd.

Vi har tidigare sammanställt för- och nackdelar med olika sätt att organisera arbeta på, så att du kan se hur de skiljer sig åt. I den här fördjupade jämförelsen mellan egenanställning och eget företag försöker vi besvara de frågor som många brottas med i samband med att man ska börja bedriva en egen verksamhet i någon form. Kommer stressen kring att göra rätt mot Skatteverket förta glädjen i ditt extragig som student-DJ? Har du som frilansar parallellt med en ordinarie anställning tid att sitta med omfattande administration? Är det viktigt att kunna planera dina löneuttag?

 

Läs mer: Frilanslivets toppar och dalar

 

6 faktorer att ta i beaktning

1. Tid – Hur mycket tid kan du avsätta för administration?
Att ha ett eget företag kräver betydligt mer administration än om du är egenanställd. Det följer av att egenanställningsföretaget tar hand om lejonparten av administrationen och är ansvarig för hantering mot Skatteverket och inkasso mot kunderna.

2. Ansvar – Vilken grad av personligt ansvar känner du dig bekväm med?
Som egenanställd är du i rättslig mening arbetstagare under uppdragets gång, och har således varken juridiskt ansvar eller tar någon ekonomisk risk. Det skiljer sig från både enskild firma, där du har ekonomiskt och juridiskt ansvar, och i viss mån även aktiebolag, där du förvisso inte är personligt ansvarig men behöver hålla koll på att styrelsen ansvarar för bolagets skötsel.

3. Insats – Vilka ekonomiska och tidsmässiga investeringar har du råd med?
För att starta aktiebolag i Sverige krävs en kapitalinsats på 25 000 kr. En enskild firma ställer visserligen inte krav på något startkapital, annat än en registreringsavgift hos Bolagsverket, men är förknippat med en hel del tidskrävande inläsning och administration. Att skapa ett konto hos Frilans Finans är å andra sidan gratis och innebär inga förpliktelser mot bolaget.

4. Förberedelser – Har du tid, lust och möjlighet att starta upp ett eget företag?
Att sätta upp ett eget företag kräver förståelse för lagar och regler kring att bedriva ett aktiebolag alternativt en enskild firma. Därtill tillkommer en hel del praktiskt arbete i samband med att det egna företaget bildas. Som egenanställd kan du fakturera direkt och i stället fokusera på helhjärtat på din grej.

5. Trygghet – Hur ”nära” en traditionell anställning vill du vara?
Egenanställning kan ses lite som en mellanväg mellan ett eget företag och en traditionell anställning – du har friheten i att vara egen men behåller många av de sociala trygghetsfaktorer som är associerade med en traditionell anställning. Dessa innefattar bland annat sjuklön, hantering av skatter och avgifter samt försäkringar.

6. Åtagande över tid – Hur utstakade är dina framtidsplaner?
Givet att ett eget företag ställer krav på en del förberedelser och juridiska förbindelser bör man med fördel redan från början ha ett långsiktigt perspektiv för att slippa ödsla tid och pengar. Med egenanställning är startsträckan i stort sett obefintlig vilket passar många när framtiden är mer oviss.

 

Läs mer: Så fixar du frilanslivet – fem saker alla frilansare borde känna till

 

Olika former har olika fördelar

Det ska nämnas att man med ett eget företag inte betalar någon avgift till ett egenanställningsföretag eller motsvarande, och har större möjlighet till att göra avdrag än som egenanställd. Utöver det finns i ett aktiebolag möjligheten att ta ut utdelning till lägre beskattning än vid löneuttag och planera sina löneuttag. Men innan du går vidare och startar eget kan det vara klokt att begrunda faktorerna ovan, och hur de förhåller sig till din specifika situation.

Har man exempelvis fullt upp med annat på fritiden kanske man månar om att enbart kunna fokusera på sin grej, och låta egenanställningsföretaget sköta resten. Vill man sondera terrängen innan man kör på fullt ut med sin senaste idé kan det vara skönt att slippa långsiktiga ekonomiska eller juridiska åtaganden. Och är man orolig för att saker kan bli fel kan att slippa ansvara för bokföring och redovisning mot Skatteverket bidra till såväl produktivitet som välmående.

Finns inget facit

Varje person och situation är unik, och det är svårt att ge några universella svar på vilken organiseringsform som passar en bäst. Att vara införstådd i vad de olika formerna innebär banar dock vägen för ett bättre beslut.

Om du vill veta mer om hur egenanställning fungerar är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Frilans Finans, Sveriges största organisation för egenanställda.