Allt fler vill starta eget – vad är det som hindrar dem?

I en färsk undersökning gjord av Nepa på uppdrag av Frilans Finans framgår det att allt fler är intresserade av att starta eget. Men vad är det som gör att man, trots ett uttalat intresse, inte gör slag i saken?

Att tänka efter ordentligt innan man väljer att starta eget är i grund och botten klokt, men vissa barriärer hämmar i onödigt hög utsträckning personers idérikedom och entreprenörsanda. Med grund i Nepas undersökning listar vi nedan de vanligaste orsakerna till att de som har intresse av att starta eget inte kommer till skott.

 

Det känns krångligt att starta eget

”Krånglet” som föregår att starta eget är en förståelig reservation. Det skiljer sig förvisso en hel del mellan de olika sätten att organisera en egen verksamhet, man kan till exempel välja aktiebolag, enskild firma eller att använda ett egenanställningsföretag. Men oavsett hur man väljer att gå vidare har man mycket vunnet på att förbereda sig ordentligt. På så sätt kan man välja den form som är bäst lämpad för ens förutsättningar och underlätta för sig själv att komma igång.

 

Oro över att inte få tillräckligt med uppdrag

Att ifrågasätta hur ens utsikter för att få uppdrag ser ut innan man börjar driva en egen verksamhet är sunt, och skapar förutsättningar för långsiktigt hållbart företagande. Samtidigt finns det ett antal knep som kan gynna processen med att hitta nya uppdrag – vissa av dem ligger närmare till hands än vad du kan tro.

 

Redovisning och administration känns besvärligt

Redovisning och administration kan kännas besvärligt, inte minst för den mer oerfarna frilansaren. Det handlar bland annat om att göra rätt mot Skatteverket och hantera inkasso med besvärliga kunder. I dag finns dock mycket hjälp att tillgå, både från andra frilansare och från rådgivare inom exempelvis redovisning. Man kan också anlita ett  egenanställningsbolag för att bland annat helt slippa hantera redovisning, bokföring och inkasso.

 

Rädsla för att känna sig ensam

Man kan förstå att många känner sig lite avigt inställda till att ge upp den sociala stimulans som kollegor och en gemensam arbetsplats medför. Men även för den som driver egen verksamhet finns möjlighet att träffa andra människor och få ett socialt utbyte, exempelvis via de allt vanligare förekommande coworking spacen och kontorshotellen. Och i spåren av coronakrisen, som satt de arbetsformer vi är vana vid i gungning, kan det sannolikt uppstå än fler sätt att skapa nya, sociala arbetsplatser.

 

Det tar för mycket tid i anspråk

Att driva en egen verksamhet tar en hel del tid i anspråk. Samtidigt kan man i högre utsträckning styra över när, var och hur man väljer att jobba. Det kan vara till fördel för dig som uppskattar friheten i att själv kunna planera sin tid.

 

Läs mer: Skillnaden mellan att vara egenanställd och egenföretagare

 

Det är alltså bra att överväga om du ska starta eget utifrån de förutsättningar och orosmoment du har. Om du upplever att hinder som de som listas ovan sätter käppar i hjulen kan egenanställning vara en lösning för att ändå komma igång på ett enklare sätt, inte minst i den inledande fasen. Som egenanställd fakturerar du utan att ha eget företag. Du slipper därigenom många av de delar som kan kännas betungande och kan på ett tryggt och smidigt sätt sondera terrängen för din verksamhet eller affärsidé.

Oavsett om du i slutändan väljer att realisera ett intresse för att starta eget eller inte är det viktigt att understryka: glöm inte bort att bejaka din företagsamhet och framåtanda.